Zaman nedir Zaman; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zaman" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Zaman, bk. zeman Müddet // uzun za...

 
 
 

Zaman aralığı nedir ne demek

Zaman aralığı nedir Zaman aralığı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Ölçülen iki zaman arasında geçen süre. Aral...

Zaman aşımı nedir ne demek

Zaman aşımı nedir Zaman aşımı; bir hukuk terimidir. "Zaman aşımı" ile ilgili cümle İngilizce'de Zaman aşımı ne demek? Zaman aşımı ingilizcesi nedir?: t...

Zaman aşımı süreleri nedir ne demek

Zaman aşımı süreleri nedir Zaman aşımı süreleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarında belirtilen temel yargılara göre yük...

Zaman belirlenmesi nedir ne demek

Zaman belirlenmesi nedir Zaman belirlenmesi; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Güneş ve yıldızların günlük ve yıllık ...

Zaman bildirimi nedir ne demek

Zaman bildirimi nedir Zaman bildirimi; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gözlemevlerinin saat ayarı için saniye ve...

Zaman bilimsel nedir ne demek

Zaman bilimsel nedir Zaman bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosil...

Zaman birliği nedir ne demek

Zaman birliği nedir Zaman birliği; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Bir sahne eserinde olguların bir gün içinde olmas...

Zaman büyümesi nedir ne demek

Zaman büyümesi nedir Zaman büyümesi; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bağlılık kuramına göre devinmeden ileri ge...

Zaman çizgesi nedir ne demek

Zaman çizgesi nedir Zaman çizgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlemlerin zaman içindeki değişimlerini gösterm...

Zaman denemesi nedir ne demek

Zaman denemesi nedir Teknik terim anlamı: Belirli bir zamanda, ne denli yol alınacağını anlamak için, yarışlıklarda yapılan deneme yarışı. Dene : Tane: Ba...

Zaman dizini nedir ne demek

Zaman dizini nedir "Zaman dizini" ile ilgili cümle örnekleri Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş ...

Zaman dizisinin bileşenleri nedir ne demek

Zaman dizisinin bileşenleri nedir Zaman dizisinin bileşenleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir zaman dizisinin ayrıtsal devi...

Zaman eki nedir ne demek

Zaman eki nedir Zaman eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Eylemlerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im,...

Zaman faydası nedir ne demek

Zaman faydası nedir Zaman faydası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gereksinimlerin kendilerini tekrarlama özelliği neden...

Zaman kurumu nedir ne demek

Zaman kurumu nedir Zaman kurumu; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Zamanı belirleyen, saklayan ve doğru zaman y...

Zaman makinesi nedir ne demek

Zaman makinesi nedir Zaman makinesi; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: H. G. WelIs'in ortaya çıkardığı bir deyim. Gerçek zam...

Zaman önceliği nedir ne demek

Zaman önceliği nedir Zaman önceliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir hisse senedine ilişkin verilen alım ya da...

Zaman saniyesi nedir ne demek

Zaman saniyesi nedir Zaman saniyesi; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Zaman dakikasının altmışta biri. Sani : Ya...

Zaman uğraşı nedir ne demek

Zaman uğraşı nedir Zaman uğraşı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Zamanı belirleme, saklama ve doğru zaman yay...

Zaman adamı nedir ne demek

Zaman adamı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çağına uyan adam. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan k...

Zaman algısı nedir ne demek

Zaman algısı nedir Zaman algısı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal bir sürecin hızı, zaman içindeki yeri, görün...

Zaman aralıklı çekim düzeni nedir ne demek

Zaman aralıklı çekim düzeni nedir Zaman aralıklı çekim düzeni; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlı olarak incelenen örneklerde, ol...

Zaman aşımı başlangıcı nedir ne demek

Zaman aşımı başlangıcı nedir Zaman aşımı başlangıcı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasalarda işin gereği, konunun çeşidi ve yapı...

Zaman ayarlı nedir ne demek

Zaman ayarlı nedir Zaman ayarlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Zaman ayarlı" ile ilgili cümleler Zaman : Bir işe ayrılmış vey...

Zaman belirteci nedir ne demek

Zaman belirteci nedir Zaman belirteci; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. zaman zarfı) Bir eylemin anlamını, zaman kavramı il...

Zaman bilimi nedir ne demek

Zaman bilimi nedir Zaman : Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Belirl...

Zaman birimi nedir ne demek

Zaman birimi nedir Zaman birimi; bir gök bilimi terimidir. "Zaman birimi" ile ilgili cümle Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Tekrar edilen gök ol...

Zaman bölüşüm nedir ne demek

Zaman bölüşüm nedir Zaman bölüşüm; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar ortamını oluşturan kaynakların...

Zaman çalışması nedir ne demek

Zaman çalışması nedir Zaman çalışması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işçinin, bir işi belli koşullar altında ve bel...

Zaman dakikası nedir ne demek

Zaman dakikası nedir Zaman dakikası; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir saatlik zamanın altmışta biri. Zama : ...

Zaman denklemi nedir ne demek

Zaman denklemi nedir Zaman denklemi; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gerçel güneş zamanı ile ortalama güneş zam...

Zaman dizisi nedir ne demek

Zaman dizisi nedir Zaman dizisi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bir olgunun nic...

Zaman dönüşümü nedir ne demek

Zaman dönüşümü nedir Zaman dönüşümü; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Ortalama zamandan yıldız zamanına geçme he...

Zaman farkı nedir ne demek

Zaman farkı nedir Zaman farkı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: İki olaya ilişkin zamanlar arasındaki fark. Z...

Zaman hakemi nedir ne demek

Zaman hakemi nedir Zaman hakemi; Boks alanında kullanılan bir kelimedir. Boks terimi anlamı: Bir yumrukoyunu karşılaşmasında dönemlerin süresini ve dön...

Zaman kuşağı nedir ne demek

Zaman kuşağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mencik sarılan ip. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan ...

Zaman ölçülmesi nedir ne demek

Zaman ölçülmesi nedir Zaman ölçülmesi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir zaman aracıyla zamana ilişkin ölçü yap...

Zaman saklanması nedir ne demek

Zaman saklanması nedir Zaman saklanması; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Sarkaçlı saatler, kuvars ya da atom saatl...

Zaman tüneli nedir ne demek

Zaman tüneli nedir Zaman : Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zama...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim