Zarar nedir Zarar; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarar" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki negatif fark. İngilizce'de Zarar ne demek? Zarar ingilizcesi nedir?...

 
 
 

Zarar gidermek nedir ne demek

Zarar gidermek nedir Zarar gidermek; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazmin etmek. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla il...

Zarara gitmek nedir ne demek

Zarara gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başı boş bırakılan hayvan ekili tarlalara gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden veya bir işten a...

Zararın giderilmesi nedir ne demek

Zararın giderilmesi nedir Zararın giderilmesi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın tazmini. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullan...

Zararına nedir ne demek

Zararına nedir Zararına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Zararına" ile ilgili cümleler Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat. Eder : Fiyat, paha, d...

Zararlı nedir Zararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Zararlı" ile ilgili cümle Zararlı çıkmak : Zarar etmek. bir işin sonunda değerli sanılan bazı şeyleri yitirmek. Zararlıkıran : Bitkilerin sağlıklı biçimde g...

Zararlı böcekler nedir ne demek

Zararlı böcekler nedir Teknik terim anlamı: İnsan, hayvan ve ekonomik değeri olan bitkiler sağlığına gölge düşürücü böceklerin tümü. (Besinlerimize, ambarlanmış ekin ürünlerine, giyim ve ev eşyasına üşüşerek zarar yapanları da bu tanıma eklemimi...

Zararlı madde nedir ne demek

Zararlı madde nedir Zararlı madde; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Canlı organizmalarına zarar veren veya öldüren maddelere verilen genel ad. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan, etkinliğini azaltan madd...

Zararlıkıran nedir ne demek

Zararlıkıran nedir Zararlı : Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat. Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutun...

Zarar enazlaştırması nedir ne demek

Zarar enazlaştırması nedir Zarar enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın olası zararını enaza indirebilmek amacıyla fiyat veya üretim miktarını ayarlama ilkesi. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerd...

Zarar giderim nedir ne demek

Zarar giderim nedir Zarar giderim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazminât. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili ...

Zarar gören nedir ne demek

Zarar gören nedir Zarar gören; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: mutazarrır. Gören : Ağaçlardan elde edilen bir çeşit zamk. Kızılcık Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakıl...

Zarardan sakınma nedir ne demek

Zarardan sakınma nedir Zarardan sakınma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırımcının elindeki bir finansal aracın ya da portföyün gelecekteki spot fiyatında meydana gelebilecek düşmeye karşı kendisini korumak i...

Zararın tazmini nedir ne demek

Zararın tazmini nedir Zararın tazmini; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın giderilmesi. Tazmin : Zararı ödeme Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çı...

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir ne demek

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir Zararına liderlik fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Perakende satışlarda tüketiciyi mağazaya çekebilmek amacıyla belirli malların maliyetlerin altında satılmasına dayanan bi...

Zararlı alım nedir ne demek

Zararlı alım nedir Zararlı alım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (apor) İnsan ya da hayvan vücuduna dış çevreden radyoaktif veya benzeri zararlı madde girmesi. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım,...

Zararlı doz nedir ne demek

Zararlı doz nedir Zararlı doz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Zehirlenmenin karakteristik belirtilerini gösteren madde miktarı. Doz : Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, dozaj. Gen...

Zararlı uyarı nedir ne demek

Zararlı uyarı nedir Zararlı uyarı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gerçek veya olası doku hasarına neden olan sıcaklık, iskemi ve mekanik yaralanmalar gibi ağrılı uyarılar, noksiyus uyarı. Uyar : Uyg...

Zararlılar nedir ne demek

Zararlılar nedir Zararlılar; bitki bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim