Zarar nedir Zarar; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarar" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplam gelir ile topl...

 
 
 

Zarar gidermek nedir ne demek

Zarar gidermek nedir Zarar gidermek; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazmin etmek. Gide : Koyunları kovalama ...

Kar ve zarar ortaklığı belgesi nedir ne demek

Kar ve zarar ortaklığı belgesi nedir Kar ve zarar ortaklığı belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de anonim şirketlerin, fina...

Kar zarar hesabı nedir ne demek

Kar zarar hesabı nedir Kar zarar hesabı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin belirli bir dönemdeki kâr ve zarar ...

Akıllara zarar nedir ne demek

Akıllara zarar nedir Akıllara zarar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Düşünce, kanı. Be...

Maddi zarar nedir ne demek

Maddi zarar nedir Maddi zarar; bir hukuk terimidir. Maddi : Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili olan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi kar...

Zarara gitmek nedir ne demek

Zarara gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başı boş bırakılan hayvan ekili tarlalara gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yete...

Zararın giderilmesi nedir ne demek

Zararın giderilmesi nedir Zararın giderilmesi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın tazmini. Gide : Koyunları ko...

Zararına nedir ne demek

Zararına nedir Zararına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Zararına" ile ilgili cümleler Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açt...

Zararlı nedir Zararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Zararlı" ile ilgili cümle Zararlı çıkmak : Zarar etmek. bir işin so...

Zararlı böcekler nedir ne demek

Zararlı böcekler nedir Teknik terim anlamı: İnsan, hayvan ve ekonomik değeri olan bitkiler sağlığına gölge düşürücü böceklerin tümü. (Besinlerimize, ambarla...

Zararlı madde nedir ne demek

Zararlı madde nedir Zararlı madde; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Canlı organizmalarına zarar veren veya öldüren maddel...

Zararlıkıran nedir ne demek

Zararlıkıran nedir Zararlı : Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz...

Zararsız nedir ne demek

Zararsız nedir Zararsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Zararsız" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Oldukça iyi. Zarar...

Zararsızlık nedir ne demek

Zararsızlık nedir Zararsız : Zarar vermeyen, zararı dokunmayan, dokuncasız, ziyansız. Oldukça iyi, ziyansız. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı ç...

Komşuyu zarara sokma politikası nedir ne demek

Komşuyu zarara sokma politikası nedir Komşuyu zarara sokma politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ülkelerin kendi üretim ve işlendir...

Sağlığa zararlı nedir ne demek

Sağlığa zararlı nedir Sağlığa zararlı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir canlı ya da cansız madde üzerinde kötü etki yap...

Zarar enazlaştırması nedir ne demek

Zarar enazlaştırması nedir Zarar enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın olası zararını enaza indirebilme...

Zarar giderim nedir ne demek

Zarar giderim nedir Zarar giderim; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: tazminât. Gide : Koyunları kovalama ünlem...

Zarar gören nedir ne demek

Zarar gören nedir Zarar gören; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: mutazarrır. Gören : Ağaçlardan elde edilen ...

Kar zarar cetveli nedir ne demek

Kar zarar cetveli nedir Kar zarar cetveli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin belirli bir muhasebe döneminde el...

Tinsel zarar giderim nedir ne demek

Tinsel zarar giderim nedir Tinsel zarar giderim; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ma'nevi tazminât (bk. gönül alma). ...

Akla zarar nedir ne demek

Akla zarar nedir Akla zarar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. Zarar : Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz...

Manevi zarar nedir ne demek

Manevi zarar nedir Manevi zarar; bir hukuk terimidir. Moral hazard ya da manevi zarar; sözleşmenin taraflarından birisinin, taraf [#aleyhine sözleşmeden...

Zarardan sakınma nedir ne demek

Zarardan sakınma nedir Zarardan sakınma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırımcının elindeki bir finansal aracın ya da p...

Zararın tazmini nedir ne demek

Zararın tazmini nedir Zararın tazmini; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zararın giderilmesi. Tazmin : Zararı öd...

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir ne demek

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir Zararına liderlik fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Perakende satışlarda tüketiciyi ...

Zararlı alım nedir ne demek

Zararlı alım nedir Zararlı alım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (apor) İnsan ya da hayvan vücuduna dış çevreden...

Zararlı doz nedir ne demek

Zararlı doz nedir Zararlı doz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Zehirlenmenin karakteristik belirtilerini gösteren madde...

Zararlı uyarı nedir ne demek

Zararlı uyarı nedir Zararlı uyarı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gerçek veya olası doku hasarına neden olan ...

Zararlılar nedir ne demek

Zararlılar nedir Zararlılar; bitki bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zara : Sivas iline ...

Zararsızca nedir ne demek

Zararsızca nedir Zararsızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Zara : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Zarar : Bir şeyin, bir ol...

Kimyasal zararlılar nedir ne demek

Kimyasal zararlılar nedir Kimyasal zararlılar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda zincirine girdiğinde insan sağlı...

Özel zararlı etki nedir ne demek

Özel zararlı etki nedir Özel zararlı etki; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların veya etkin metabolitlerinin h...

Silajlarda zararlı mikroorganizmalar nedir ne demek

Silajlarda zararlı mikroorganizmalar nedir Silajlarda zararlı mikroorganizmalar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aerobakter, Escheri...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim