Zarf nedir Zarf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarf" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kılıf, örtü. Gramer anlamı: Fiillerin, sıfatların, sıfat-fiillerin ve görev bakımından zarf niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman...

 
 
 

Zarf fiil nedir ne demek

Zarf fiil nedir Zarf fiil; bir dil bilgisi terimidir. "Zarf fiil" ile ilgili cümle örnekleri Ulaç : Zarf-fiil. Zarf fiil grubu : Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil. Zarf : İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese. İçine...

Zarf fiil grubu nedir ne demek

Zarf fiil grubu nedir Zarf fiil grubu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf-fiil veya ad çekimi ekleriyle genişletilerek zarf görevi yüklenmiş sıfat-fiil ekleri ile bunlara bağlı ögelerden oluşan ke...

Zarfalık nedir ne demek

Zarfalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşin ufuktan beş metre yükseldiği zaman. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru...

Zarfçılık nedir ne demek

Zarfçılık nedir Zarfçılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarfçı : Tenha bir yolda yere içi doluymuş gibi görünen zarf veya cüzdan bırakan, sonra da bunları bulup alan kimseyi suçlayarak, tehdit ederek para sızdıra...

Zarflama nedir Zarflama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavr...

Zarflanma nedir ne demek

Zarflanma nedir Zarflanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kav...

Zarflı nedir Zarflı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavra...

Zarfs nedir : Orta doğu'da sıcak kahve bardağının altına konulan metal altlık. Bira veya sıcak kahve bardağını koymak için kullanılan süslemeli bardak şeklinde metal altlık. Zarathustra : Zerdüşt. [#Zaratite : Zümrüt nikeli. Nikel kar...

Zarf cümlesi veya tümcesi nedir ne demek

Zarf cümlesi veya tümcesi nedir Zarf cümlesi veya tümcesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Zarf görevinde olan cümle: İlkbaharda çiçekler açarken gibi. Cümle : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya ç...

Zarf deyimi nedir ne demek

Zarf deyimi nedir Zarf deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zarf görevinde olan deyim; Başa baş gibi. Deyi : Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı ...

Zarf fiil ekleri nedir ne demek

Zarf fiil ekleri nedir Teknik terim anlamı: Cümlede fiilin zarf görevinde kullanılmasını sağlayan ekler: -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIktA, -ken, -mAdAn, -mAksIzIn, -(y)IncA, -(y)Ip, -DIkçA vb: Karım yavaşça doğruldu, onu kucağına aldı: Yatağına gö...

Zarf tümleci nedir ne demek

Zarf tümleci nedir Zarf tümleci; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön ve benzeri bakımlardan daha belirgin duruma getiren, sınırlayan kelime veya kelime gruplarından oluşan tümleç:Bu...

Zarfçı nedir Zarfçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavram...

Zarfında nedir ne demek

Zarfında nedir Zarfında; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Zarfında" ile ilgili cümle Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese. B...

Zarflamak nedir ne demek

Zarflamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorgan kaplamak. Zarflama : Zarflamak işi Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru k...

Zarflanmak nedir ne demek

Zarflanmak nedir Zarflanma : Zarflanmak durumu Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime,...

Zarflık nedir Zarflık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zarf olarak kullanılan (sıfat). Zarflı : Zarfı olan Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfat...

Zarfsız virüs nedir ne demek

Zarfsız virüs nedir Zarfsız virüs; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çıplak virüs. Virüs : Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek zorunda olan ve ancak ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim