Zayıf nedir Zayıf; Dil yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zayıf" ile ilgili cümle örnekleri Zayıf düşmek : Güçsüzleşmek. zayıflamak. Zayıf yerinden yakalamak : Güçsüz, eksik ve yanlış bir ...

 
 
 

Zayıf asitler ve bazlar nedir ne demek

Zayıf asitler ve bazlar nedir Zayıf asitler ve bazlar; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Özel bir çözücüde ancak kısmen iyonlaşabilen asitler ve bazlar. Bazlar : Hidrojen iyonlarını alan kimyasal maddeler Zayıf asit : Sulu...

Zayıf başarım sendromu nedir ne demek

Zayıf başarım sendromu nedir Zayıf başarım sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geçmişte başarımları iyi olduğu bilinen atların belirgin herhangi bir hastalık bulunmaksızın bir dizi başarısızlık gösterme...

Zayıf buzağı sendromu nedir ne demek

Zayıf buzağı sendromu nedir Zayıf buzağı sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yeni doğan buzağılarda zayıflık, ayağa kalkamama, çevreye karşı ilgisizlik, süt emememe ve kambur görünümle belirgin nedeni...

Zayıf elektrolit nedir ne demek

Zayıf elektrolit nedir Zayıf elektrolit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çözeltisinde kısmen iyonlaşan bileşik. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıvı çözeltide sadece kısmi olarak iyonlaşabilen bir mad...

Zayıf harf nedir ne demek

Zayıf harf nedir Zayıf harf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sami dillerde, silikleşme gibi değişikliklere uğrıyan elif, vav, ya harflerine denir. Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan iş...

Zayıf iyot çözeltisi nedir ne demek

Zayıf iyot çözeltisi nedir Zayıf iyot çözeltisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İki gram iyot ve 2.5 gr potasyum iyodun 50 derecelik alkolün 100 mililitresinde çözdürülmesiyle hazırlanan zayıf antiseptik ...

Zayıf nabız nedir ne demek

Zayıf nabız nedir Zayıf nabız; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nabzın zayıf hissedilmesi veya hissedilememesi, pulzus debilis. Nabız : Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara p...

Zayıf ses nedir ne demek

Zayıf ses nedir Zayıf ses; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Şiddet yönünden etkisi az olan ses. Ses : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki. Akc...

Zayıf alan ligandı nedir ne demek

Zayıf alan ligandı nedir Zayıf alan ligandı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ligand-alan yarılması küçük olan ve spektrokimyasal seride NH3’ün altında bulunan ligand. Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Esk...

Zayıf asit nedir ne demek

Zayıf asit nedir Zayıf asit; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sulu çözeltisinde kısmen iyonlaşan asit. Veterinerlikte sözlük anlamı: Protonlarına ilgisi yüksek, çok az iyonlaşan veya protonların...

Zayıf bağlar nedir ne demek

Zayıf bağlar nedir Zayıf bağlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücrede, moleküller arasında önemli etkileşimlere aracılık eden, kopmaları için fazla enerjiye gerek olmayan, kovalent olmayan bağlar. İyonik ...

Zayıf baz nedir ne demek

Zayıf baz nedir Zayıf baz; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Sulu çözeltisinde kısmen iyonlaşan, az sayıda proton bağlayan baz. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıvı çözeltide sadece kısmi olarak ...

Zayıf çekim nedir ne demek

Zayıf çekim nedir Zayıf çekim; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirtmeli isim çekiminin anlamdaşı. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık öl...

Zayıf fiiller nedir ne demek

Zayıf fiiller nedir Zayıf fiiller; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Arapçada, harflerinden biri zayıf olan fiillere denir. İlk harfi zayıf olana BAŞI ZAYIF (Misal, Assimilé), ikincisi zayıf olana ORTASI ZAYI...

Zayıf itmek nedir ne demek

Zayıf itmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zayıflatmak. İtme : İtmek işi İtmek : Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek. Bir cisim, belli bir yakınlıktaki başka bir cismi kendisinden uzaklaşmaya zorlamak, çekmek karşıtı. Bulunduğu yerden ...

Zayıf kuzu sendromu nedir ne demek

Zayıf kuzu sendromu nedir Zayıf kuzu sendromu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe koyunların iyi beslenmemesi ve yetersiz süt salgılaması sonucu oluşan, doğan kuzularda çevreye karşı ilgisizlik, süt emem...

Zayıf nahif nedir ne demek

Zayıf nahif nedir Zayıf nahif; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zayıf : Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz. Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan. Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan. Başarısızlığı gösteren not. G...

Zayıf sesli nedir ne demek

Zayıf sesli nedir Zayıf sesli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zayıf : Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan. Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz. Sağlamlığı,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim