Zincir nedir Zincir; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Zincir" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Bir çeşit kilim. Kimya'daki anlamı: Benzer atomların kimyasal bağlarla bağlandığı genel olarak karbon atomları arasında o...

 
 
 

Zincir başlatıcı kodonlar nedir ne demek

Zincir başlatıcı kodonlar nedir Zincir başlatıcı kodonlar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polipeptit zincirlerini kodlayan mRNA’nın başlangıcında yer alan, AUG veya GUG kodonları. Başla : Yönetmenin oyunculara ...

Zincir dallanması nedir ne demek

Zincir dallanması nedir Zincir dallanması; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir molekülde karbon atomları sayısı arttıkça atomlar arası bağlanmanın düz zincir yerine dallanmış zincir yapısında olduğu farklı karbon ...

Zincir eğrisi nedir ne demek

Zincir eğrisi nedir Zincir eğrisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi olan düzlemsel eğri. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhan...

Zincir izomerisi nedir ne demek

Zincir izomerisi nedir Zincir izomerisi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Karbon bileşiklerinde görülen moleküldeki karbon atomları sayısı arttıkça karbon atomları arasındaki bağlanma düz zincir veya dallanmış zin...

Zincir koruyan nedir ne demek

Zincir koruyan nedir Teknik terim anlamı: Zincir kapağının değişik bir türüne verilen ad. Koru : Bakımlı küçük orman Zincir : Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. Altın ya da gümüşten yapılmış takı. Taşıtların kar veya buzda ka...

Zincir mağaza sistemi nedir ne demek

Zincir mağaza sistemi nedir Zincir mağaza sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Genellikle farklı bölge veya yerlerde iki veya daha fazla mağazanın tek bir firma tarafından işletilmesine dayanan bir örgütlenme mod...

Zincir polimerleşmesi nedir ne demek

Zincir polimerleşmesi nedir Zincir polimerleşmesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Zincir reaksiyonu ile polimerleşmenin oluşması. Poli : Çok, fazla. Bütün alt birimleri sitozin olan homopolimer. Bütün alt birimleri ti...

Zincir taşıyıcısı nedir ne demek

Zincir taşıyıcısı nedir Zincir taşıyıcısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir zincir tepkimesindeki ara kademe. Taşıyıcı : Taşıma işini yapan kimse ya da şey. Kendisi hastalığa yakalanmaksızın o hastalığın sebebi...

Zincir ağırlık nedir ne demek

Zincir ağırlık nedir Zincir ağırlık; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahnede bir şeyi gergin tutmaya yarayan ağırlık. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücü...

Zincir baklası nedir ne demek

Zincir baklası nedir Zincir baklası; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zincir frezede talaş çıkaran zincirin kesici parçalarından her biri. Çifteker zincirinin her bir halkası. Bakla : Baklagillerden, yurdumuzun her...

Zincir bölünme tepkimesi nedir ne demek

Zincir bölünme tepkimesi nedir Zincir bölünme tepkimesi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Radyoaktif serideki gibi radyoaktif atomun daha basit atomlara bölünerek dağılıp ayrılması veya uzun zincirli moleküllerin daha kıs...

Zincir dönüşümü nedir ne demek

Zincir dönüşümü nedir Zincir dönüşümü; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir radyoaktif seride art arda radyoaktif dönüşümlere verilen isim. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. B...

Zincir freze makinesi nedir ne demek

Zincir freze makinesi nedir Zincir freze makinesi; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birbirine eklenmiş kesici ağızlı baklaları ile delik delen ağaçişleri makinesi. Frez : Özellikle dolgu yapmak için diş üzerinde gerekli k...

Zincir kapağı nedir ne demek

Zincir kapağı nedir Teknik terim anlamı: Çifteker zincirini korumak için, üstüne takılan metal ya da plastik kapak. Kapağ : Kapak Zincir : Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ. Altın ya da gümüşten yapılmış takı. Taşıtların kar...

Zincir kuralı nedir ne demek

Zincir kuralı nedir Zincir kuralı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: f die g birer türetilebilir işlev olmak üzere, fog bileşke işlevinin de türetilebildiğini ve türevinin D(fog) = Df (g(x) ) Dg(x) eşitl...

Zincir oluşumu nedir ne demek

Zincir oluşumu nedir Zincir oluşumu; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çok fazla sayıda atom veya molekülün etkileşerek uzun doğrusal (çizgisel) kovalent bağlı atomlardan oluşmuş yeni yapıları meydana getirmesi. ...

Zincir sonlandırıcı kodonlar nedir ne demek

Zincir sonlandırıcı kodonlar nedir Zincir sonlandırıcı kodonlar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gelişen bir polipeptit zincirinin sonlanmasına ve ribozomlardan salınmasına yol açan UAA, UAG ve UGA kodonları. Kodo ...

Zincir tepkime polimerleşmesi nedir ne demek

Zincir tepkime polimerleşmesi nedir Zincir tepkime polimerleşmesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Başlama basamağı karbon-karbon çift bağlarından birinin açılması basamağı olan ve serbest radikal ara ürününe monomer bağlanara...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim