Need türkçesi Need nedir

 • İhtiyaç.
 • Gerek.
 • -meli.
 • Gereksinim.
 • Gereksinim içinde olmak.
 • Gereksinme.
 • Gerek duymak.
 • Gerekmek.
 • İhtiyaç duymak.
 • Gereksemek.
 • Gereksinim duymak.
 • Eğitim, iktisat alanlarında kullanılır.
 • -e muhtaç olmak.
 • İhtiyacı olmak.
 • Karşılandığında haz, karşılanmadığında acı ve hüzün veren; karşılandıkça şiddetini kaybeden; zaman içinde kendini tekrarlayan; alışkanlık haline gelebilen; sınırsız ve öznel olan duygu.
 • -e ihtiyacı olmak.
 • Yoksulluk.
 • -mali.
 • Gereksinmek.
 • Muhtaç olmak.
 • -mesi gerekmek.
 • Lüzum.
 • İnsanın yaşaması, gelişmesi, üremesi, sağlığını koruması, doğal ve toplumsal çevreye uyabilmesi için gereken şey, koşul. güdü.
 • İstemek.

Need ile ilgili cümleler

English: "Do you need something?" "Yes, I need to talk to you."
Turkish: "Bir şeye ihtiyacın var mı?" "Evet, seninle konuşmaya ihtiyacım var."

English: "I have to pee." "Jonny, that's not the right thing to say. Say, 'Excuse me. I need to go to the toilet.'"
Turkish: "İşemek zorundayım." "Jonny, söylemek için bu doğru bir yol değil. Şöyle söyle, 'Affedersiniz. Tuvalete gitmem gerekiyor.'"

English: "I really need some new clothes," thought Dima.
Turkish: "Gerçekten yeni kıyafetlere ihtiyacım var", diye düşündü Dima.

English: "99 kopeks," Dima stated proudly. "I need 99 kopeks."
Turkish: "99 kopek," Dima gururla ifade etti. "Benim 99 kopeğe ihtiyacım var."

 

English: "I need to talk to you. It's urgent." "Tell me, I'm listening."
Turkish: "Seninle konuşmam gerek. Acil" "Anlat bana, Dinliyorum."

Need ingilizcede ne demek, Need nerede nasıl kullanılır?

Need document : Gerekseme belgesi. İşletmenin belirli bir dönem içinde işlenmemiş özdek, yedek parça, gereç ve diğer gereksemelerini saptayan belge.

Need help : Yardıma ihtiyacı olmak. Yardıma ihtiyacı var. Yardım gerektiriyor. Desteğe ihtiyacı var.

Need refining column : Ayrıntılı sütun gerekli.

Need refining value : Ayrıntılı değer gerekli.

Need satisfaction approach : Her tüketicinin farklı istekleri olduğu ve her bir satış sunumunun bireyin istemlerine yönelik planlanması gerektiği ilkesiyle hareket eden satış tekniği. Gereksinim tatmini yaklaşımı.

Be in dire need of : Korkunç ihtiyacı olmak. Aşırı ihtiyacı olmak.

Need to : -e mecbur olmak. Gerekmek. Lazım olmak. Gerek görmek. Zorunda olmak.

Need the spur : Dürtüye ihtiyacı olmak. Teşvike ihtiyacı olmak. Motivasyona gerek duymak.

Be in direful need of : Korkunç ihtiyacı olmak.

Be in urgent need of : Acil ihtiyaç duymak. Acilen ihtiyacı olmak.

İngilizce Need Türkçe anlamı, Need eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Need ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Occasion : Durum. Hal. İcap. Sebep olmak. Uygun bir gözlem koşulu oluşturan ve kendiliğinden beliren olanak. Sıra. Çoğunlukla gelişigüzel bir biçimde ortaya çıkan ve düzenli, zorunlu bir gelişme süreci içinde ortaya çıkabilecek başka olayların doğmasına yol açan olay. Münasebet.

Compel : Zorlamak. Gerektirmek. Mecbur etmek. Mecbur bırakmak. İcbar etmek. Zorunda bırakmak.

Exact : Sert. Israrla istemek. Dikkatli. Gerektirmek. Gerçek. Titiz. İstemek ve zorla almak. Dakik. Tam. Zorlamak.

Draw : Çizmek. Kura. Çekiliş. Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. Devam etmek. Berabere biten oyun. Çekiş. Karalamak. Ağızdan laf almak için söylenen söz. Yem.

Cry for : Ağlamak. -i çok gerektirmek. Çok ihtiyacı olmak.

Deprivation : Kayıp. Mahrum etme. Mahrumiyet. Azletme. Mahrum bırakma. Yoksunluk.

Stood : Ayağa kalkmak. Çekilmek. Dikilmek. Ayakta durmak. Sineye çekmek. Göğüs germek. Ayakta. Kalmak. Direnmek. Durmak.

Requires : Gerekli olmak. Gerektirmek. İcap etmek. Zorunlu tutmak. Gerektirir. Eksik olmak.

Penuries : Cimrilik. Aşırı yoksulluk. Yokluk. Sıkıntı. Fukaralık. Kifayetsizlik. Kıtlık. Para sıkıntısı.

Be after : Peşinde olmak.

Need synonyms : cry, postulate, musting, materialities, calamity, behoves, ask for it, want, economic deprivation, be pressed for, behoved, be in want of something, be required, involvement, ask for, musts, requisitioned, requisitions, materiality, be spoiling for, stands, involve, requisition, be in a bind for, impecuniosity, adjured, necessitate, hardship, desideratum, aspire to, poverties, needed, be in need of.

Need zıt anlamlı kelimeler, Need kelime anlamı

Obviate : Çözmek. Bertaraf etmek. Gereksiz kılmak. Önüne geçmek. Önlemek. Çare bulmak. Halletmek. Yetmemek. Üstesinden gelmek. Karşılamamak.

Inessential : Gereksiz. Lüzumsuz. Gereksiz şey. Önemsiz şey. Önemsiz.

Need ingilizce tanımı, definition of Need

Need kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To lack. To be necessary. To be wanted. Urgent want. Pressing occasion for something. A state that requires supply or relief. Necessity. To have cause or occasion for. To require, as supply or relief. Of necessity. [Bakınız: Needs]. To be in want of.