Needily türkçesi Needily nedir

  • Yoksul bir şekilde.
  • Muhtaç bir şekilde.
  • Muhtaç bir halde.
  • Yoksun bir halde.
  • Fakir bir biçimde.
  • Yoksun bir şekilde.
  • Muhtaç bir durumda.

Needily ingilizcede ne demek, Needily nerede nasıl kullanılır?

Needier : Garip. Muhtaç. Fakir. Yoksul. İlgi veya alaka veya dikkat isteyen veya bekleyen. Yardım veya destek bekleyen. Varlıksız. Düşkün.

Neediest : Varlıksız. Fakir. Yoksul. Yardım veya destek bekleyen. İlgi veya alaka veya dikkat isteyen veya bekleyen. Garip. Muhtaç. Düşkün.

Neediness : Yoksulluk. Yokluk. Fakirlik. Miskinlik. Muhtaçlık. İhtiyaç hali.

Needing : Muhtaç olmak. İhtiyacı olmak. Gerekmek. İhtiyaç duyma.

Need document : İşletmenin belirli bir dönem içinde işlenmemiş özdek, yedek parça, gereç ve diğer gereksemelerini saptayan belge. Gerekseme belgesi.

Be in dire need of : Aşırı ihtiyacı olmak. Korkunç ihtiyacı olmak.

Be in direful need of : Korkunç ihtiyacı olmak.

Need the spur : Motivasyona gerek duymak. Teşvike ihtiyacı olmak. Dürtüye ihtiyacı olmak.

Need to : -e mecbur olmak. Gerekmek. Gerek görmek. Zorunda olmak. Lazım olmak.

Need refining column : Ayrıntılı sütun gerekli.

İngilizce Needily Türkçe anlamı, Needily eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Needily ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Impecuniously : Parasız bir halde. Parasız bir şekilde.

Covetously : Hırsla. Aç gözlü bir şekilde. Kıskançlıkla. Şehvetli bir biçimde. İsteklice. Açgözlü bir şekilde. Doyumsuz bir şekilde.

Squalidly : Bakımsız bir şekilde. Kirli bir şekilde. Alçakça. Menfurca. Berbat bir şekilde. Sefilce. Aşağılık bir şekilde. İğrenç bir şekilde. Sefalet içinde.

Disadvantageously : Avantajsız bir şekilde. Aleyhte bir şekilde. Dezavantajlı bir şekilde. Mahrumca. Zararlı bir biçimde. Sakıncalı olarak. Ayrıcalıksız bir şekilde.

Avariciously : Paragöz bir biçimde. Açgözlülükle. Tamahkar olarak. Aç gözlü bir şekilde. Açgözlü bir şekilde.

Indigently : Fakir bir şekilde. Züğürt bir şekilde.

Needily zıt anlamlı kelimeler, Needily kelime anlamı

Slowly : Yavaşça. Aheste. Aheste beste. Ağır ağır. Hafif hafif. Ağır. Yavaş yavaş. İçin için. Giderek. Ufak ufak.

Rich : Paralı. Esprili. Bereketli. Yoğun. Verimli. Besin değeri yüksek. Nükteli. Zengin. Canlı (renk). Bol.

Needily ingilizce tanımı, definition of Needily

Needily kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a needy condition or manner. Necessarily.