Negate türkçesi Negate nedir

 • Çürütmek.
 • Olumsuzlamak.
 • Reddetmek.
 • Etkisiz duruma getirmek.
 • Olumsuz yapmak.
 • Aksini ispatlamak.
 • Boşa çıkarmak.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • İnkar etmek.
 • Yadsımak.
 • İptal etmek.
 • Değillemek.

Negate ingilizcede ne demek, Negate nerede nasıl kullanılır?

Negated : Olumsuzlanan. Aksini ispatlamak. İnkar etmek. İptal etmek. Reddetmek.

Negates : Boşa çıkarmak. İptal etmek. Aksini ispatlamak. Reddetmek. Yadsımak. İnkar etmek. Değillemek. Etkisiz duruma getirmek. Olumsuzlamak. Çürütmek.

Abnegate : Vazgeçmek. Feragat etmek. Tanımamak. Ülkeden ayrılmak. Feda etmek. Kaçmak (sorumluluktan). Yadsımak. Reddetmek. İnkar etmek.

Abnegated : Yadsımak. Yadsınmış. Reddetmek. Tanımamak. İnkar etmek.

Abnegates : İnkar etmek. Vazgeçmek. Feda etmek. Yadsımak. Feragat etmek. Kaçmak (sorumluluktan). Reddetmek. Ülkeden ayrılmak. Tanımamak.

Negation particle : Olumsuzluk eki. Ad cümlelerinin olumsuz çekimini sağlayan veya cümlede art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci ve yüklemi aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan kelime, değil kelimesi: bu eve düşen şaşkınlar arasında kim duaya muhtaç, kim irade aczi içinde değildi? itikat zayıflığı da yalnız ferid'in değil, dünyanın hali (p. safa, matmazel noraliya'nın koltuğu, s. 71). hayatta uğradığımız bütün güçlükler az çok kafamıza gelen ilk fikirden bir türlü silkinip çıkamayışımız yüzünden değil midir? (a. h. tanpınar, saatleri ayarlama enstitüsü, s. 350) vb. Olumsuzluk edatı.

 

Negative acceleration : Negatif ivme. Hareketli bir cismin yavaşlaması.

Negation gate : Değilleme geçiti.

Negative acknowledge : Alınmadı. Olumsuz alındı.

Negating : Aksini ispatlamak. İnkar etmek. Reddetmek. İptal etmek.

İngilizce Negate Türkçe anlamı, Negate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Negate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Annuller : Sözleşme vb'ni bozmak. Çevirmek. Bozmak. Hükümsüz kılmak. İlga etmek. Kaldırmak. Yürürlükten kaldırmak. Fesheden kimse. Fesh etmek.

Abort : Lağvetmek. Tamamlamadan durdurmak. Düşük yapmak. Dayandırmak. Başarısızlıkla bitmek. Çocuk düşürmek. Baş tutmamak. Ölü çocuk doğurmak. Bebek düşürmek.

Disowned : Sahip çıkmamak. Tanımamak. Reddedilmiş. Reddedilen.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Acception : Onaylama. Benimseme. Kabul edilmiş anlam. Kabul.

Disconfirm : (bir hipotezin) yanlış olduğunu göstermek. Yanlış olduğunu ispatlamak. Yanlış olduğunu göstermek.

Annihilated : Yok edilmiş. Feshetmek. İmha etmek. Yok olmuş. Yoketmek. Yenmek. Elemek. Ortadan kaldırmak. Bozmak.

Adeem : Feshetmek. Vasiyetin konusunu oluşturan şeyin artık mevcut olmaması nedeniyle vasiyeti iptal etmek. (hukuk terimi) hükümsüz kılma ile iptal etmek (bağış, miras, vasiyette verilen hibe, vs.).

Abnegated : Tanımamak. Yadsınmış.

Disowning : Ret. Yadsıma. Tanımama. Tanımamak. Sahip çıkmamak. İnkar etme.

 

Negate synonyms : aborts, denies, cast offs, abbreviate, defeat, confutes, abolish, negated, defeating, rebut, addlings, accent char, abnegates, disappoints, disallowed, blighted, negates, abnegate, disallow, frustrate, declare off, invalidate, prove, abrogates, defeats, abort sequence, blighting, denying, contravenes, controvert, blights, aborting, abrogated.

Negate zıt anlamlı kelimeler, Negate kelime anlamı

Strengthen : Kuvvet vermek. Sağlamlaştırmak. Güç kazanmak. Kuvvetlenmek. Güçlendirmek. Takviye etmek. Yükseltmek. Berkitmek. Desteklemek. Pekitmek.

Validate : Meşru kılmak. Geçerli kılmak. Yasal kılmak. Onaylamak. Geçerli yapmak. Tasdik etmek. Doğrulamak. Yasallaştırmak. Geçerliğini denetlemek.

Affirm : Doğrulamak. Söz vermek. İddia etmek. Tasdik etmek. Söylemek. Olumlamak. Tekrarlamak. Beyan etmek. Onaylamak. Tekrar söylemek.

Negate antonyms : disprove, prove.