Negligent driving türkçesi Negligent driving nedir

  • İhmalkarca araba sürme.
  • Dikkatsizce araba kullanma.
  • Korkusuzca araba sürme (motorlu araç hakkında).

Negligent driving ingilizcede ne demek, Negligent driving nerede nasıl kullanılır?

Negligent : İhmalkar. Lakayt. Baştan savmacı. Dikkatsiz. İhmalci. Kayıtsız. Umursamaz. Lakayıt. Savsak.

Driving : Sürücü. Sevk. Çeviren. İşletme. Hareket ettiren. Sürme. Çalıştırma. İşleten. Süren. Çalıştıran.

Negligent misrepresentation : Umursamaz davranış nedeniyle bir şeyi yanlış bir şekilde tanıtma. İhmal yüzünden yanlış izahta bulunma. İhmal yüzünden yanlış açıklamada bulunma. Dikkatsizce yanlış tanıma.

Negligently : İhmalkar bir şekilde. Dikkatsizce. Sorumsuzca. Gelişigüzel. Erteleyerek. Düşüncesizce. Önemsemeyerek. Baştan savma bir şekilde. İhmalkar bir biçimde. Lakayıtça.

Compacting by pile driving : Kazık çakma suretiyle sıkıştırma. Kazık çakarak sıkıştırma.

Defensive driving : Defansif sürüş. Kazları önleyecek şekilde araba kullanma. Yaşamları tehlikeye atmadan zamandan ve paradan tasarruf edecek şekilde araç kullanma. Aracın diğer sürücülerin hatalarına karşı tedbirli kullanılması. Dikkatli ve tetikte olarak araba kullanma.