Negotiated binds türkçesi Negotiated binds nedir

  • Görüşülmüş bağdaştırmalar.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.

Negotiated binds ingilizcede ne demek, Negotiated binds nerede nasıl kullanılır?

Negotiated : Müzakere konusu olan. Sonuca bağlanmış. Devredilmiş. Halledilmiş. Uzlaşmaya varılmış. Ciro edilmiş. Ayarlanmış. Müzakere edilmiş. Giderilmiş veya aşılmış (engel hakkında). Görülmüş.

Binds : Ciltlemek. Bağlamak. Engel olmak. Tutturmak. Sarmak. Sargılamak. Tutmak. Usandırmak. Donmak (beton).

Negotiated price : Pazarlık sonucu saptanan fiyat. Pazarlıkla üzerinde anlaşmaya varılmış fiyat. Pazarlık sonucunda oluşan fiyat.

Rebinds : Yeniden ciltlemek. Tekrar ciltlemek.

Spellbinds : Büyülemek. Etkilemek.

İngilizce Negotiated binds Türkçe anlamı, Negotiated binds eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Negotiated binds ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Abort : Bir işi yarım bırakmak. Durdurmak. Dayandırmak. Çocuk aldırmak. İptal etmek. Bebek düşürmek. Çocuk düşürmek. Düşük yapmak. İmtina etmek. Tamamlamadan durdurmak.

 

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access key : Erişim tuşu. Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Accelerator key : Kısayol tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlandırıcı tuş. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. İvmelendirme tuşu.

Negotiated binds synonyms : accent bar, accent char, abbreviate, acception, access control, absolute device.