Nematosis türkçesi Nematosis nedir

  • Nematodların neden olduğu enfeksiyonlar.
  • Nematozis.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Nematosis ingilizcede ne demek, Nematosis nerede nasıl kullanılır?

Treponematosis of rabbits : Tavşan frengisi. Tavşan treponematozis.

Nematosome : Çekirdekçik benzeri yapı. Böcek ovaryum hücrelerinin sitoplazmasında görülen, rna pozitif, çekirdekçiğe benzer yapı. nematozom.

Nematocera : Sivrisinekler.

Nematocidal : Solucanları yok etme ile ilgili.

Nematocide : Nematosit. Yuvarlak solucan öldürücü. Nematodları yıkımlayan ajanlar, nematodisit. İplik kurdu öldürücü madde (silindir şeklindeki bağırsak kurdu sınıfı).

Nematoda : Yuvarlak solucanlar. (zooloji) nematoda filumu (yuvarlak solucanlar, parazitler).

Nematodesma : Kimi siliatalı ve kamçılı protozoonlarda trichite olarak da adlandırılan sitostom ve sitofarengeal aparatı destekleyen paralel mikrotübül kitlesi. Nematodesma.

Nematode disease : Nematodoz.

Nematodirosis : Geviş getiren hayvanlarda nematodirus cinsinde bulunan türlerin neden olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu. en önemli türlerden olan n. helvetianus sığırları, n. spathiger ve n. filicollis koyun, keçi ve sığırları, n. battus ise özellikle koyunları enfekte eder. hastalığa neden olan türler koyunlarda n. battus ve buzağılarda n. helvetianus’tur. Nematodirozis.

 

Nematoidean : Nematod. İplik kurdu.

İngilizce Nematosis Türkçe anlamı, Nematosis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nematosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karnın altı.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Skin disease : Deri hastalığı. Temriye. Cilt sorunu. Cilt rahatsızlığı. Cilt hastalığı. Cilt problemi.

Wart : Kazıntı (cam). Siğil. Siğile benzeyen çıkıntı. Yumru. Şiş.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abaxial : Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal.

 

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Nematosis synonyms : keratosis pilaris, skin disorder, keratosis follicularis, keratosis blennorrhagica, keratoderma blennorrhagica, disease of the skin, darier's disease, seborrheic keratosis, a crochordon, actinic keratosis, a c syndrom, pityriasis, a amplitude mod, verruca, a dna, abamectin, abdominal fat necrosis, abattoir, a c deformity.