Nervus splanchnicus major türkçesi Nervus splanchnicus major nedir

  • Altıncı, yedinci ve sekizinci göğüs gangliyonlarından ayrılan ilikli pregangliyoner liflerin birleşmesiyle oluşan, truncus sympathicus’tan ayrıldıktan sonra, ganglia coeliaca'da sonlanan sinir.
  • Nervus şiplanknikus mayor.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Nervus splanchnicus major ingilizcede ne demek, Nervus splanchnicus major nerede nasıl kullanılır?

Nervus : Nervus vaskularis. Damar siniri. Nervus vestibularis. N. vestibulocochlearis’in denge işiyle sorumlu olan kolu.

Major : Bir alanda uzmanlık eğitimi görmek veya almak. Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Reşit kimse. Yetişkin. İlk notadan itibaren sırasıyla 2 tam, 1 yarım, 3 tam ve 1 yarım aralıklardan oluşan ses dizisi. Bir alanda uzmanlaşmak. Asıl. Ana. Büyük. Binbaşı.

İngilizce Nervus splanchnicus major Türkçe anlamı, Nervus splanchnicus major eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nervus splanchnicus major ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

 

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Karın. Batın.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi. Mezbaha.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Nervus splanchnicus major synonyms : abamectin, a crochordon, abdominal palpation, abaxial, a c deformity, a amplitude mod.