Nesnelleşmek nedir, Nesnelleşmek ne demek

  • Nesnel duruma gelmek

Nesnelleşmek anlamı, kısaca tanımı:

Nesnel : Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Gelme : Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Gelmek işi.

Gelmek : -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Olmak, -e uğramak. Ulaşmak, varmak. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Herhangi bir sırada bulunmak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Oturmaya, ziyarete gitmek. İsabet etmek. Dayanmak, tahammül etmek. Belli bir süre dolmak. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Uymak. Katılmak, eklenmek. Getirmek. Başlamak, ortaya çıkmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Düşmek, rast gelmek. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Görünmek, sanılmak. Akmak. Kadar olmak. Türemek. Biriyle birlikte gitmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Ortaya çıkmak, doğmak. Belli bir zamana ulaşmak. Uygun düşmek. Kazanılmak, sağlanılmak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Sonuç çıkmak. İzlemek, takip etmek. Mal olmak. Çıkmak, yönelmek.

 

Diğer dillerde Nesnelleşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Nesnelleşmek ne demek? : (nesne almayan fiil)