Net nedir, Net ne demek

Net; bir spor terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca, ingilizce dillerine dayanır.

 • Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen.
 • İyi duyulan (ses)
 • Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan.
 • Tenis, masa tenisi gibi oyunlarda servis atışlarında topun karşı sahaya geçerken fileye değdiğini belirtmek için kullanılan bir söz.
 • Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi.

"Net" ile ilgili cümleler

 • "Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra." - H. Taner
 • "Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu." - T. Buğra

İngilizce'de Net ne demek? Net ingilizcesi nedir?:

explicit

Osmanlıca Net ne demek? Net Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

vâzıh

Net anlamı, kısaca tanımı:

Net resim : Genellikle 1/10 ölçeğinde çizilen ve işin, önden, yandan, üstten görünüşünü veren teknik resim.

Net ücret : Brüt ücretten gelir vergisi, sigorta primi vb. kesildikten sonra ele geçen ücret.

İyi : Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Yeterli, yetecek miktarda olan. Doğru olan. Bol, çok, aşırı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Yerinde, uygun. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Esen, sağlıklı.

 

Net aktif vergisi : 5 Nisan Kararları çerçevesinde bilanço esasına göre defter tutan yükümlülerin bilançolarının aktifinde yer alan, diğer yükümlülerin ise envanter kayıtlarında yer alan varlıkların değeri üzerinden alınan bir tür servet vergisi.

Net birincil üretim : Bitkilerin sentezlediği organik maddelerin bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullandıktan sonra, geri kalanını bulundukları ortamdaki besin zincirine aktardıkları karbon miktarı.

Net birincil üretkenlik : Bitkilerin sentezlediği organik maddelerin bir kısmını kendi respirasyonları için kullandıktan sonra, bulundukları habitattaki besin zincirine aktardıkları karbon miktarı.

Net bugünkü değer yöntemi : Yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değeri ile yatırım tutarının bugünkü değeri arasındaki farka dayanarak yatırım projelerini sıralayan, girişimci açısından bir proje değerlendirme yöntemi.

Net dış faktör gelirleri : Yerli üretim faktörlerinin yabancı ülkelerde elde ettikleri faktör gelirleriyle yabancı üretim faktörlerinin ülkede elde ettikleri faktör gelirleri arasındaki fark.

 

Net dış varlıklar : Merkez bankasının net uluslararası rezervleri ile orta vadeli net döviz kredilerinin ve diğer net dış varlıkların toplamı.

Net enerji : Metabolik enerjiden ısı enerjisi çıkarıldığında geriye kalan kullanılabilir yem enerjisi. Yemin toplam enerjisinden gübre, idrar ve gazlarla atılan enerji ile ısı, yem tüketimi ve sindirim için kullanılan enerjinin çıkarılmasıyla hesap edilen, yaşama payı ve verim payı olarak (büyüme NEb, süt NEL ve yağlanma NEy) ifade edilen enerji, NE.

Net enerji büyüme : Net enerjinin büyümekte olan hayvanlar için kullanılan verim payı değeri, NEb.

Net enerji laktasyon : Yemlerin metabolik enerjisinden yararlanılarak hesaplanan, özellikle süt ineklerinde yapılan çalışmalara dayanan ve metabolik enerji değeriyle sindirilebilir besin maddeleri arasındaki regresyon eşitliklerinden yararlanılarak belirlenen enerji değerlendirme sistemi, NEL.

Net enerji verim : Hayvanlarda yaşama payı gereksinimine ek olarak verim için veya doku artışı veya fetüs, süt, yumurta, yün vb. üretimi için kullanılan, hangi verimleri içine aldığı; yumurta; NEyu, ağırlık artışı; NEaa, süt; NEsüt, gebelik; NEg, yün; NEyün, iş; NEiş gibi açıkça belirtilen net enerji.

Net ile ilgili Cümleler

 • Net olmayan kavramlar tartışmayı şiddetlendirir.
 • Bunu daha net bir biçimde açıklayabilir misin?
 • Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil.
 • Net ağırlık üç kilogram.
 • Biz sana yüksek sesle ve net okuduk.
 • Seni yüksek sesle ve net duyabiliyorum.
 • Ah, şimdi her şey net!
 • Net bir görüntü almadım.

Diğer dillerde Net anlamı nedir?

İngilizce'de Net ne demek? : n. mesh-like fabric; web, network; (Sports) strip or structure of netting used in games (such as tennis, volleyball, basketball, etc.); web used to catch fish; trap, snare; network of interconnected computers

v. trap, snare; make a net profit, make a profit after expenses

adj. after expenses, after deductions, total, final (about weight, profit, etc.)

Fransızca'da Net : temiz; lekesiz, duru; parlak; saydam; açık, belirli

Almanca'da Net : adj. netto

Rusça'da Net : adj. отчетливый, явственный, четкий, ясный, чистый

adv. нетто