Neuropeptite y türkçesi Neuropeptite y nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Çeşitli yerlerdeki adrenerjik uçlardan noradrenalinle birlikte salıverilen, memelilerde otonom sinir sistemindeki bir ko-transmiter madde.
  • Nöropeptit y.

Neuropeptite y ingilizcede ne demek, Neuropeptite y nerede nasıl kullanılır?

Y : İngilizce alfabenin 25'inci harfi. İtriyumun simgesi. Y harfi. Bilinmeyen ikinci niteliğin simgesi. İngiliz alfabesinin yirmi beşinci harfi.

A bewitching beauty : Afet.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A change in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A citizen of turkey : Türk vatandaşı.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

İngilizce Neuropeptite y Türkçe anlamı, Neuropeptite y eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Neuropeptite y ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzak. Eksen dışı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdomen : Batın. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen.

Neuropeptite y synonyms : abdominal distention, abattoir, abdominal pain, a c deformity, a clay, abamectin.