Niğdelilik nedir, Niğdelilik ne demek

Niğdelilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Niğdeli olma durumu

Niğdelilik tanımı, anlamı

Niğdeli : Niğde ilinden olan kimse

Niğde : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Nigrosinler anlamı nedir?

İngilizce'de Nigrosinler ne demek ? : nigrosines