Nicel nedir, Nicel ne demek

Nicel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Niceliklerle ilgili; sayısal hesaplara ilişkin.

Bilimsel terim anlamı:

Niceliğe, sayısal hesaplamaya ilişkin.

İngilizce'de Nicel ne demek? Nicel ingilizcesi nedir?:

quantitative

Nicel tanımı, anlamı:

Niceleme : Nicelemek işi.

Nicelemek : Bir şeyi sayı, ölçü vb. ile bildirmek. Bir terime, tek veya çok oluşuna göre bir nicelik yüklemek.

Niceleyiş : Niceleme işi.

Nicelik : Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Bakımından : -e göre. Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Nicel analiz : Bir maddeyi oluşturan bileşiklerin miktarlarının belirlenmesi işlemi. [Bakınız: miktar analizi]

Nicel ayrım : Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile getirilebilen ayrım. bk. nitel ayrım.

 

Nicel çözümleme : Bir birleşikteki öğelerin yüzde oranların ya da tutarlarını belirleme işlemi. Bir özdeğin kimyasal yapısını oluşturan bileşenlerin niceliklerini belirleme yöntemi. Bir bileşim bileşenlerinin niceliğini, sayısal olarak saptamak için yapılan çözümleme işlemi.

Nicel değişken : Yaş, ağırlık, boy, gelir gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla ya da bir sayı dizgesinin birimleriyle dile getirilebilen değişken.

Nicel değişmez : [Bakınız: ağırlık, hücrelik sayısı, karakter, şebeke ağırlık, sıklık, ?-ağırlık, pseudo karakter, yoğunluk]

Nicel dizem : Hecelerin süre ayrımına dayanan dizem türü.

Nicel görüşme : Aşırı ölçünlü ve dizgeli bir görüşme çizinliği kullanan, görüşmeciye girişkenlik tanımayan, salt işletsel bir üstlence yüklenen ve yanıtlayıcıdan olanaklı seçenekleriyle önceden saptanmış sorulan yanıtlamasını isteyen biçimci görüşme türü. bk. nitel görüşme.

Nicel karakterler : Kantitatif karakterler.

Nicel ölçme : Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile getirilebilir ayrımlar gözeten ölçme. bk. nitel ölçme.

Nicel sertleşebilirlik : Sayısal olarak değerlendirilen sertleşebilirlik.

Diğer dillerde Nicel anlamı nedir?

İngilizce'de Nicel ne demek? : adj. quantitative

Fransızca'da Nicel : quantitatif/ive

Almanca'da Nicel : adj. quantitativ