Nicelik nedir, Nicelik ne demek

  • Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite.
  • Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.
  • Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik

"Nicelik" ile ilgili cümle

  • "Bu artış nicelik bakımından olduğu kadar nitelikte de görüldü." - M. And

Felsefi anlamı:

Ölçülebilen, azalıp çoğalabilen büyüklük; nice, ne kadar, ne büyüklükte sorularının karşılığı. // Aristoteles'den beri nicelik temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. Mantıkta bir önermenin tümel ya da tikel oluşu onun niceliğidir.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Nesneler ve olaylarla ilgili ölçülebilir özellikler, anlamdaş tutar.

Gramer anlamı:

Kelimedeki seslerin veya hecelerin boğumlanma süresindeki uzunluk veya kısalık; bir fonem veya fonem grubunun telaffuz süresi, adem "yokluk" / âdem "insan"; alem "bayrak" / âlem "dünya", cihan "evren"; TT. yok / Tkm. yBok ve benzeri ||

Kelimelerin belirttiği canlıları, nesneleri ve kavramları miktar yönünden değerlendirmeye dayanan gramer kategorisi.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları.

Diğer sözlük anlamları:

Keyfiyet.

Kemiyet

Bilimsel terim anlamı:

 

Bir sesin sürdüğü zaman, ki buna göre sesler uzun ( long ) veya kısa ( bref diye ayrılır.

Özdek ya da olayların niteliklerini , türlü ölçmeler sonunda karşılaştırarak büyüklük ve değişimlerinin sayılarla belirlenmesine olanak veren özellik.

[Bakınız: özne-yüklem önermesi niceliği]

Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.

genel uygulayım: Bir nesnenin sayılabilir, ölçülebilir ya da azalıp çoğalabilir özelliği.

Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik.

İngilizce'de Nicelik ne demek? Nicelik ingilizcesi nedir?:

quantity, amount

Fransızca'da Nicelik ne demek?:

quantité

Nicelik anlamı, tanımı:

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Ölçü : Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Ölçme sonucu bulunan rakam. Ölçüt. Değer, itibar. Belirlenmiş boyut. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Kemiyet : Nicelik.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

 

Parça : Müzik eseri. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Güzel, alımlı kız veya kadın. Tane. Nesne. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Pasaj.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Nicelik değişmesi : Bir seste niceliğin kısadan uzuna veya uzundan kısaya geçmesi.

Nicelik kısıntıları : Mal giriş çıkışlarının, türlü nicelikler yönünden sınırlandırılması.

Nicelik ölçütü : Ayrı yerlerde görülen iki kültür öğesi arasındaki benzerlikleri, sadece o öğeler arasında değil, başka öğelerde de arama.

Nicelik veya süre vurgusu : Çıkışı epeyce uzun sürdüğü sezilen sesin vurgusu.

Nicelik zarfı : Az, çok, fazla, büsbütün, eksik gibi zarflar.. [Bakınız: azlık-çokluk zarfları] [Bakınız: azlık çokluk zarfı]

Diğer dillerde Nicelik anlamı nedir?

İngilizce'de Nicelik ne demek? : n. quantity, proportion

Fransızca'da Nicelik : quantité [la], teneur [la]

Almanca'da Nicelik : n. Gehalt, Quantität

Rusça'da Nicelik : n. количество (N), величина (F)