Niching türkçesi Niching nedir

  • Oyuğa koymak.
  • Uygun bir yere yerleştirmek.
  • Hücre.
  • Heykel veya benzeri için oyuk.
  • Duvardaki hücre.
  • Uygun yere koymak.
  • Duvarda oyuk (heykel vb için).
  • Uygun yer.
  • Hücreye yerleştirmek.
  • Mevki.

Niching ingilizcede ne demek, Niching nerede nasıl kullanılır?

Niche : Niş. Oyuğa koymak. Duvarda oyuk (heykel vb için). Mevki. Hücre. Duvardaki hücre. Uygun yere koymak. Oyuk. Bir organizmanın yaşam sahası ve görevi. Uygun bir yere yerleştirmek.

Niche marketing : Piyasa açığına yönelik pazarlama. Alt bölümsel pazarlama. Niş pazarlama. Piyasa açığını ortadan kaldırmaya yönelik ürün geliştirme ve pazarlama etkinliği. Bir pazarlama stratejisi.

Niche oriented marketing : Piyasa açığını ortadan kaldırmaya yönelik ürün geliştirme ve pazarlama etkinliği. Piyasa açığına yönelik pazarlama.

Niched : İçine yerleştirilmiş. İçe yerleştirilmiş.

Niches : Duvardaki hücre. Uygun yere koymak. Hücre. Mevki. Oyuk. Oyuğa koymak. Uygun yer. Duvarda oyuk (heykel vb için). Heykel veya benzeri için oyuk. Hücreye yerleştirmek.

Nichrome : Nikrom.

Nicht : Değil.

Nichols : Alman asıllı abd'li sinema ve tiyatro yönrtmrni. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Mike nichols (1931'de michael ıgor peschkowsky olarak doğan). New york eyaletinde yerleşim yeri. Güney carolina eyaletinde yerleşim yeri. İowa eyaletinde şehir.

 

Nicholson : Jack nicholson (1937'de john joseph nicholson olarak doğan). Georgia eyaletinde şehir. Bir soyadı. Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri. As good as ıt gets adlı filmde başrol oynayan akademi ödüllü aktör ve sinema yönetmeni ve yapımcı.

Nicholas murray butler : 1902'den 1912'ye kadar kolumbia koleji'nin 1912'den 1945'e kadar kolumbia üniversitesi'nin başkanı. 1931 nobel barış ödülü'nü kazananlardan biri. (1862-1947) amerikalı eğitimci.

İngilizce Niching Türkçe anlamı, Niching eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Niching ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cell : Akımsaklarda iki voltluk elektrik gücü taşıyan bölümlerden her biri. Kıvılkesim işleminin yapıldığı kap. Oda (manastır vb). Göz. Ayrışık reaktörde, madde bileşimli ve benzer geometrik şekilli bölge birimi. Ünite. Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kimyasal erkeyi elektriksel erkeye çeviren ve birkaç voltluk akım verebilen üreteç; kuru pil. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayali olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilamentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplazma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği. Göze.

 

Lay : Kaymak. Konum. Durum. Yüklemek (suç). Tasarlamak. Sermek. Türkü. Şarkı sözü. Saldırmak.

Cipher : Şifrelemek. Önemsiz biri (nüfuz açısından). Parola. Anahtar. Hiç olan şey. Hiç. Şifre. Hesap. Hesaplamak.

Locations : Yer belirleme. Yerleştirme. Konum. Stüdyo dışı. Yer. Yerleşim birimleri.

Nada : Hiç. (ispanyolca) hiçbir şey.

Goose egg : Sıfır. Kaz yumurtası. Hiçbir şey. Hiç. Bir hiç olan kimse.

Condition : Şart. Vaziyet. Toplumsal durum. İyi bir kondisyona getirmek (oyuncuyu). İyi bir hale getirmek. Şarta bağlamak. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Düzenlemek. Genel sağlık durumu.

Cabining : Kulübe. Baraka. Kabin. Tahta kulübe. Kümültü. Kamara. Kabin veya kamarada yaşamak. Tahdit etmek. Küçük bir yere kapamak.

Niche : Oyuk. Bir organizmanın yaşam sahası ve görevi.

Alcove : Köşe. Hücre gibi ve kapısız ufak oda. Kayalar arasında nehir çukuru. Yataklık. Yüklük. Niş (duvarda bulunan). Cumba. Kameriye. Oyuk.

Niching synonyms : sweet fanny adams, fanny adams, nix, zip, places, naught, nil, cellula, closets, cells, nihil, cabins, niches, zippo, cellular, localities, bull pen, compartment, cabin, place, zilch, capacity, fuck all, cellule, aught, zero, footing, celling, cadre, locus, null, bugger all, lays.

Niching zıt anlamlı kelimeler, Niching kelime anlamı

Beginning : Başlangıç çekidi. Kaynak. Köken. Baş. Başlangıç. İlk adım. Başlama. Neşet. Milad. Başlangıç noktası.

Victory : Muzafferiyet. Utku. Zafer. Tek ya da takım olarak yapılan karşılaşmayı kazanmış olma durumu. Başarı. Yengi. New york eyaletinde yerleşim yeri. Galibiyet. Galebe.

Success : Başarma. Başarılı olan kimse. Başarılmış iş. Başarılı kimse. Kişinin yetenek ve yetişmeye bağlı olarak gösterdiği ansal ya da eylemsel etkinliklerinin olumlu ürünü. Muvaffakiyet. Başarı. Sonuç. Başarım. Sükse.

Niching antonyms : straight.