Nifak nedir, Nifak ne demek

Nifak; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk

"Nifak" ile ilgili cümleler

  • "Nifak unsurları her ikisinin iyi niyetlerinden yavaş yavaş, sinsi sinsi kendi çıkarlarına yararlanmasını bilecekti." - Y. K. Karaosmanoğlu

Nifak hakkında bilgiler

Nifak, bir İslam dini terimi.

İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan nifak, dışarıdan mümin ve Müslüman görünmekle beraber kalben Allah'ı, İslam peygamberlerini ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek, inanmamak mânâsına gelir. Nifak içinde olan kimseye münafık denir ve kalben inanmadan, sadece zahiri olarak (görünüşte) inanmış, inanıyor gözüken kişilere söylenir.

İslama göre münafıklar kalben inanmadıkları ve iman etmedikleri için Allah katında kâfirdirler ve ebedî azaptadırlar. Fakat, dil ile ikrar edip, müslüman olduklarını söyleyerek dışarıdan böyle göründükleri için insanlar katında bir mümin gibi davranış görürler. Zira kişi kalptekileri kesinlikle tam olarak bilemez ve üzerine yorumda bulunamaz. Bu yüzden münafık kişi münafıklığını ve küfrünü beyan etmedikçe ona bir Müslüman gibi davranmak zorunludur.

Nifak anlamı, tanımı:

Nifak tohumu : "Huzursuzluk, ara bozma sebebi olacak şeyleri yapmak" anlamındaki nifak tohumu ekmek (veya saçmak) deyiminde geçen bir söz.

 

Nifak sokmak : Ara açmak, bozgunculuk yapmak.

Nifakçı : Arabozan.

Nifakçılık : Arabozanlık.

Geçimsizlik : Geçimsiz olma durumu.

Anlaşmazlık : İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf, ikilik, maraza, sürtüşme.

İslam : Müslümanlık.

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Küfür : Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü.

Mümin : Müslüman. İnanan, inançlı, imanlı, mutekit.

Müslüman : Doğru, haktan ayrılmaz kimse. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin.

Ara : Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. İç.

Diğer dillerde Nifak anlamı nedir?

İngilizce'de Nifak ne demek? : n. faction

Fransızca'da Nifak : zizanie [la]

Almanca'da Nifak : n. Zwist