Nifakçılık nedir, Nifakçılık ne demek

  • Arabozanlık

Nifakçılık anlamı, kısaca tanımı:

Nifakçı : Arabozan.

Nifak : Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk.

Arabozanlık : Arabozanın işi, ara bozuculuk, ordubozanlık, fesatlık, fesatçılık, fitçilik, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, müfsitlik.