Nikbinlik nedir, Nikbinlik ne demek

  • İyimserlik

Nikbinlik anlamı, kısaca tanımı:

Nikbin : İyimser.

İyimserlik : Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm. İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm.

Diğer dillerde Nikbinlik anlamı nedir?

İngilizce'de Nikbinlik ne demek? : optimism.