Nitelikli nedir, Nitelikli ne demek

Nitelikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı.
 • Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.
 • Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli

Nitelikli kısaca anlamı, tanımı:

Nitelikli işçi : İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Vasıflı : Nitelikli.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi.

Üstünlük : Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj.

Kazan : Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.

Kaliteli : Nitelikli.

Usta : Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir. Zanaatçılar için unvan. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. Zanaat öğreticisi. Akıl veren veya öğreten kimse. Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.

 

Kalifiye : Nitelikli.

Nitelikli işgücü kuramı : Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farkına dayanarak açıklayan, Keesing ve Kenen tarafından geliştirilen kuram.

Niteliklilik : Nitelikli olma durumu, kalifikasyon.

Nitelikli ile ilgili Cümleler

 • Hiç nitelikli adaylar yok mu?
 • Ali o iş için nitelikli değil.
 • Onu yapmak için nitelikli değilim.
 • Sekkura nitelikli bir şef.
 • Kurallara bakılırsa, o, iş için nitelikli değil.
 • Nitelikli öğretmenlere acil bir ihtiyaç vardır.
 • Ali fazla nitelikliydi.
 • Ben neredeyse Mustafa kadar nitelikliyim.

Diğer dillerde Nitelikli anlamı nedir?

İngilizce'de Nitelikli ne demek? : adj. qualified, eligible, sufficient

n. quality, eligibility, attribution, qualification, character, kind, characteristic, attribute, composition, essence, hallmark, plate mark, property, stamp

Fransızca'da Nitelikli : de bonne qualité

Almanca'da Nitelikli : adj. beschaffen