Nitelikli işçi nedir, Nitelikli işçi ne demek

  • İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Yüksek düzeyde eğitim ve beceriye sahip, belirli bir konuda uzmanlaşmış ve yüksek ücretle çalışan işçi. zıt anlamlısı niteliksiz işçi, beşeri sermaye

İngilizce'de Nitelikli işçi ne demek? Nitelikli işçi ingilizcesi nedir?:

skilled labour

Nitelikli işçi kısaca anlamı, tanımı:

Nitelikli : Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

İşçi : Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse. Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

Yetişmiş : Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş.

Usta : Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir. Akıl veren veya öğreten kimse. Zanaatçılar için unvan. Zanaat öğreticisi. Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.

Kalifiye : Nitelikli.

Vasıflı : Nitelikli.