Niteliksiz nedir, Niteliksiz ne demek

Niteliksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Diğer sözlük anlamları:

Bir işin niteliği kendisinden sorulamayan, bir işin niteliğinden sorumsuz olan.

Mahiyeti bilinmeyen şekilde

Niteliksiz anlamı, tanımı:

Niteliksiz işçi : İstenilen nitelikleri taşımayan, iyi yetişmemiş, vasıfsız işçi.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Niteliksizlik : Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik.

Basit : Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan. Kolay. Süssüz, gösterişsiz.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Üstün : Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

 

Kalitesiz : Niteliksiz.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

Diğer dillerde Niteliksiz anlamı nedir?

İngilizce'de Niteliksiz ne demek? : adj. featureless

Almanca'da Niteliksiz : ungelernt