Niteliksiz işçi nedir, Niteliksiz işçi ne demek

  • İstenilen nitelikleri taşımayan, iyi yetişmemiş, vasıfsız işçi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Belirli bir konuda bilgi ve becerisi olmayan, eğitim düzeyi düşük, her türlü işi yapmaya hazır ve düşük ücretle çalışan işçi. zıt anlamlısı nitelikli işçi

İngilizce'de Niteliksiz işçi ne demek? Niteliksiz işçi ingilizcesi nedir?:

unskilled labour

Niteliksiz işçi anlamı, tanımı:

Niteliksiz : Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz. Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

İşçi : Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek. Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse.

Taşıma : Taşımak işi.

Yetişme : Yetişmek işi.

Vasıfsız : Niteliği olmayan, niteliksiz.

Diğer dillerde Niteliksiz işçi anlamı nedir?

İngilizce'de Niteliksiz işçi ne demek? : n. dilutee

Almanca'da Niteliksiz işçi : n. Handlanger