Niteliksizlik nedir, Niteliksizlik ne demek

  • Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik

Niteliksizlik anlamı, kısaca tanımı:

Niteliksiz : Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Kalitesizlik : Niteliksizlik.

Olma : Olmak işi.