Nitpicker türkçesi Nitpicker nedir

  • Ufak kusurlar arayan.
  • Kılı kırk yaran kimse.
  • Her şeye kusur bulan.
  • Önemsiz detaylara gereğinden fazla önem veren kimse.
  • Ufak tefek kusurlara veya ayrıntılara saplantılı bir şekilde önem veren kimse.

Nitpicker ile ilgili cümleler

English: He is really a nitpicker.
Turkish: O gerçekten bir mızmız.

English: Ali is a bit of a nitpicker.
Turkish: Ali biraz mızmızdır.

English: He seems like a nitpicker.
Turkish: O, her şeye kusur bulan biri gibi görünüyor.

Nitpicker ingilizcede ne demek, Nitpicker nerede nasıl kullanılır?

Nitpickers : Önemsiz detaylara gereğinden fazla önem veren kimse. Kılı kırk yaran kimse. Her şeye kusur bulan. Ufak kusurlar arayan. Ufak tefek kusurlara veya ayrıntılara saplantılı bir şekilde önem veren kimse.

Nitpicked : Ufak kusurlar aramak. Ufak tefek kusurlara veya ayrıntılara saplantılı bir şekilde önem vermek. Kılı kırk yarmak.

Nitpick : Kılı kırk yarmak. Ufak kusurlar aramak. Ufak tefek kusurlara veya ayrıntılara saplantılı bir şekilde önem vermek.

Nitpicking : Kılı kırk yaran. Her şeye kusur bulma. Her şeye kusur bulan. Kusur arama. Kılı kırk yarma. Kusur arayan. Eften püften.

Nitpicks : Ufak kusurlar aramak. Kılı kırk yarmak. Ufak tefek kusurlara veya ayrıntılara saplantılı bir şekilde önem vermek.

 

Nitpicky : Son derece titiz. Kılı kırk yaran. Aşırı titiz. Aşırı derecede eleştiren. Ayrıntılarla ilgilenen. Ayrıntılarca son derece ilgilenen.

İngilizce Nitpicker Türkçe anlamı, Nitpicker eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nitpicker ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Critic : Eleştiren kimse. Tenkitçi. Münekkit. Kusur bulup duran kimse. Kritik. Muhalif. Eleştirici. Eleştiri yazan kimse. bir oyunu ya da bir sanat yapıtım kendi değerlendirmesi ile ele alan yazar. eleştirmenin yazdığı alanda bir dünya görüşü, geniş bilgisi, sanata karşı da olağanın üstünde bir duyarlığı ve algılama yetkisi olması gerekir. Olumsuz noktalar üzerinde duran kimse.

Nitpicker synonyms : nitpickers.