Nitrifikasyon nedir, Nitrifikasyon ne demek

Nitrifikasyon; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Ölen canlıların proteinlerinin oksijenli ortamda mantar ve bakteri faaliyetleri ile amonyum iyonu, su ve karbondioksite kadar giden bir dizi ara basamakla yıkılması, aynca amonyumun Nitromonas bakterilerince nitrite ve nitritin de Nitrobacter bakterilerince nitrat iyonlarına kadar okside olması olayı.

Kimya'da terim anlamı:

Amonyak içindeki azotun nitröz asit, nitrik asit veya tuzlarına yükseltgenmesi işlemi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Amonyağın biyokimyasal oksidasyonu sonucu nitrite veya nitrata dönüşmesi.

Nitrifikasyon anlamı, kısaca tanımı

Nitr : Azot içeren kısmı olan bileşiği gösteren ön ek

Karbondioksit : Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C'de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2).

Yükseltgenme : Oksitlenme.

Biyokimyasal : Biyokimya ile ilgili.

Nitrik asit : Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C'de kaynayan, sanayide kullanılan asit, kezzap (HNO3).

Oksidasyon : Paslanma. Paslandırma. [Bakınız: yanma]. [Bakınız: yükseltgenme]. Yükseltgenme. Bir kimyasal maddenin oksijen ile birleşmesi ya da oksijen etkisi altında parçalanması olayı; yanma.

 

Yükseltgen : Kendi kolayca indirgenirken karşısındaki kimyasal özdeği yükseltgeyebilen özdek. [Bakınız: yükseltgen madde]. Yükseltgeme yapan özdek.

Proteinler : Yaklaşık %50 karbon, %25 oksijen, %15 azot, %7 hidrojen ve bazen kükürt de içeren ve amino asitlerden oluşan biyopolimer madde.

Biyokimya : Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı.

Oksijenli : Birleşiminde oksijen bulunan. Oksijenli su ile sarartılmış (saç).

Bir dizi : Art arda gelen.

Faaliyet : Canlılık, hareket. Çalışma. İşler durumda olma, etkinlik.

Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.

Amonyum : Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).

Amonyak : Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3). İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su, nişadır ruhu.

Yıkılma : Yıkılmak işi.

Basamak : Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer. Derece, aşama, kerte, evre. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.

Dönüşme : Dönüşmek işi, tahavvül. Benzeşme.

Diğer dillerde Nitrifikasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Nitrifikasyon ne demek ? : nitrification