No nedir, No ne demek

No; Edebiyat, kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Nobelyum elementinin simgesi

Edebi anlamı:

(Japonca) Din âyinlerinden çıkma bir çeşit danslı ve lirik Japon dramı.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Nitrik oksit.

No hakkında bilgiler

Noh ya da (Japonca:能 Nō), 14. yüzyıldan beri oynanan bir Japon müzikal drama türüdür. Noh'u oluşturan üç ana unsur vardır.

No kısaca anlamı, tanımı

No oyunu : Japon tiyatrosunda ezgili, danslı, dinsel niteliği olan en eski oyum biçimi. Sahne üç yandan seyircilere açıktır. Koro sahnenin solunda, çalgıcılar ise gerisindedir. Giysileri çok zengindir. Japonya'da, Aristokrat ya da savaşçı sınıf (Samurai'ler) için oynanan ezgili, danslı, dinsel niteliği olan en eski oyun biçimi. "No" oyunu'nda her sözcük, her hareket en ince ayrıntısına değin değerlendirilir

Nitrik oksit : Nitrojen veya amonyağın oksitlenmesiyle elde edilen, renksiz zehirli gaz (NO).

Nobelyum : Atom numarası 102 olan radyoaktif element (simgesi No).

Japonca : Japon dili. Bu dille yazılmış olan.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Müzikal : Müzikle ilgili. Müzik eşliğinde sergilenen film veya tiyatro oyunu.

Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar). Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya). Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Danslı : Dans edilen.

Yüzyıl : Yüzyıllık süre, asır. İçinde yaşanılan zaman. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

Türüdü : 1.Başkasının sırtından geçinen. 2.Sonradan görmüş. 3.Saygısız, haylaz, serseri. 4.Soyu sopu belli olmayan. Hırsız.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Unsur : Öge.

Drama : Dram.

Oksit : Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Lirik : Coşkun, ilhamla dolu. Eski Yunan edebiyatında lir eşliğinde söylenen (şiir). Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat.

Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar. Eski, kullanılmış. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.

 

Çeşit : Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev. Türlü. Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.

Diğer dillerde No anlamı nedir?

İngilizce'de No ne demek ? : nitricoxide