Nobran nedir, Nobran ne demek

Nobran; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan

"Nobran" ile ilgili cümleler

  • "Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma." - S. F. Abasıyanık

Nobran anlamı, kısaca tanımı:

Nobranca : Kaba, sert, kırıcı. (nobra'nca) Kaba, sert, kırıcı bir biçimde.

Nobranlık : Nobran olma durumu. Nobranca davranış.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Sert : Güçlü kuvvetli. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Hırçın, öfkeli, hiddetli. Gönül kırıcı, katı, ters. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Titizlikle uygulanan, sıkı.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

 

Kırıcı : Kırınım oluşturan. Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse veya kuruluş. Kırma işini yapan. Bir şeyin gerektiği gibi gelişmesini, oluşmasını önleyen, engelleyen. Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb.).

Nadan : Bilgisiz, cahil. Nobran, kaba, kötü.

Diğer dillerde Nobran anlamı nedir?

İngilizce'de Nobran ne demek? : churlish, rude, discourteous nadan

Almanca'da Nobran : adj. insolent