Nobranlık nedir, Nobranlık ne demek

  • Nobran olma durumu.
  • Nobranca davranış

Nobranlık anlamı, tanımı:

Nobran : Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Olma : Olmak işi.

Nobranca : Kaba, sert, kırıcı. (nobra'nca) Kaba, sert, kırıcı bir biçimde.

Diğer dillerde Nobranlık anlamı nedir?

İngilizce'de Nobranlık ne demek? : churlishness, arrogance