Nonhomogeneous türkçesi Nonhomogeneous nedir

  • Tekdüze olmayan.
  • Homojen olmayan.
  • Aynı olmayan.
  • Biryapımlı olmayan.
  • Heterojen.
  • Değişik.

İngilizce Nonhomogeneous Türkçe anlamı, Nonhomogeneous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nonhomogeneous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Atypical : Atipikal. Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen. Başka. Atipik. Alışılmamış. Tipik olmayan.

Nonuniform : Değişken. Değişen. Bir örnek olmayan. Birörnek olmayan. Düzensiz. Düzgünsüz. Tek örnek olmayan.

New : Keşfedilmemiş. Yeni olarak. Gıcır. Savaş silahı olarak kullanılan biyolojik ve veya veya tüksek teknoloji ürünü virüsler. Acemi. Yaş. Taze. Yeni. Turfanda.

Diverging : Uyuşmamak. Ayrılmak. Sapmak. Dağılma. Farklı olmak. Birbirinden uzaklaşmak. Ayrılma. Sapan. Ayrılan.

Heterogeneous : Düzensiz yapılı. Farklı yapıda. Çoklu türel. Ayrı cinsten. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çok kökenli. Yabani otlara karşı kullanılan öldürücü maddeler. Benzer olmayan unsurlardan oluşan. Herbisit.

Diversified : Farklı. Farklı alanlara yönlendirilmiş. Rizikoları dağıtılmış. Çeşitli. Dağıtılmış.

Alien : Başka bir ülkeye ait. Uymayan. Karşıt. Ecnebi. Haklardan mahrum bırakılan kimse. Ters. Uzaylı. Farklı. Yabancı kelime.

 

Non uniform : Düzensiz. Düzgün olmayan.

Heterogenous : Dışardan gelen. Heterojeni. Değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birden çok evreden oluşan ve bu nedenle tekdüze özellikler göstermeyen dizgelerin genel niteliği. Çoktürel. Dış kaynaklı (tıp). Vücudun dışından gelen. Çokyapımlı.

Newing : Yeni tarihli. Yeni. Acemi. Turfanda. Gıcır. Keşfedilmemiş. Taze. Görülmemiş.

Nonhomogeneous synonyms : calico, alternative, dissimilar, calicos, alterable, novel, far out, inhomogeneous, different, diverse.

Nonhomogeneous zıt anlamlı kelimeler, Nonhomogeneous kelime anlamı

Homogeneous : Homojen. Fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli bölgelerinde ayrılık göstermeyen tek evreli dizgelerin ortak özelliği. Tekkökenli. Mütecanis. Benzeşik. Tekunsurlu. Özellikleri, her noktasında eşdeğer olan özdek evresine ilişkin. Aynı yapılı olan. Bağdaşık. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.