Nope türkçesi Nope nedir

Nope ile ilgili cümleler

English: Ali sent Mary's letter back unopened.
Turkish: Ali Mary'nin mektubunu açılmamış olarak geri gönderdi.

English: He sent the letter back unopened.
Turkish: Açmadan mektubu geri gönderdi.

Nope ingilizcede ne demek, Nope nerede nasıl kullanılır?

Abdominoperineal : Karın apışarası.

Aminopeptidase : Aminopeptidaz. Peptit zincirinin n-terminalinden başlayarak amino asitleri birer birer hidrolizle ayıran peptidaz.

Anoperculate : Anoperkulat. Kapaksızlık.

Cornopean : (eski kullanım) kornet piston (müzik terimi). İngiliz orgu.

Deuteranope : Döteranop. Deuteranop. Döteranomali (yeşil körlüğü) hastalığı. Yeşil körü.

Ecumenopelis : Anakentleri enginkentlere dönüştüren güçlerin etkisiyle ve gelecek yüzyıl uygarlığının sağlayacağı. uygulayımbilimsel olanaklarla, gelecek yüzyılın ortasından sonra, yeryüzündeki tüm enginkentlerin birleşerek, yeryüzünü birbirine bitişik ve özyapısı karmaşık bir kentsel alanlar topluluğu durumuna getirmesinden doğacak, türü kendine özgü kent. Yerkent.

Inoperative : Boş. Geçersiz. Etkisiz. Tesirsiz. İşlemeyen. Çalışmayan. Hükümsüz. İşlemeyen bozuk. İşlemez.

Inoperable : Ameliyat edilmesi mümkün olmayan. Çalıştırılamaz. Ameliyata elverişli olmayan. Uygulanamaz. Ameliyat edilemez. İnoperabl. Ameliyat yapılamaz. İşletilemeyen. İşlemeyen.

 

Fibrinogenopenia : Hypofibrinogenemia. Flbrinojenopeni. Kandaki normalden düşük seviyelerdeki fibrinogen. Kandaki fibrinogen konsantrasyonunun azalması. Kanda fibrinogenin çok düşük seviyede olması. Fibrinojenopeni.

Mediastinopericarditis : Mediyastinoperikarditis. Mediyastinoperikardit. Mediyastinum ve perikart yangısı.

İngilizce Nope Türkçe anlamı, Nope eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Nope ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Eleemosynary : Hayırla ilgili. İyiliğe özgü. Sadaka. Sadaka ile ilgili. Hayra ait. Hayır işleri.

Desire : Dilek. İmrenmek. Talip olmak. Cinsel istek. Dilemek. Özlemek. Arzu etmek. Arzulamak. İstem.

No can do : Hiç yolu yok. Hayatta olmaz. İmkansız. Yapamam. Olamaz.

Not : Olmayan. Yoksa. Emes. Değil. Asla. Gayri.

Wish : İstek. İstem. Umut etmek. Dilemek. Temenni etmek. İstemek. Arzu. Arzu etmek. Temenni.

None : Hiçbiri. Hiç kimse. Hiçbir zaman. Asla. Hiçbir biçimde. Hiç biri. Hiç de. Hiçbirini. Hiç.

Weal : İyi hal. Mutluluk. Gönenç. Dayak beresi. Kamçı izi. Refah. Sivilce. Bere. İz.

Nixing : Su perisi. İptal etmek. Engel olmak. Ufak su perisi. Hiç. Reddetmek.

No : Olumsuz karar. Aleyhte oy. Hiçbir. Çerçeve dizi ışıkları. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçların tümü. Yok yanıtı. Red. Gereksiz. Olumsuz oy veren kimse. Artık değil.

Absent : Dalgın. Gaip. Bulunmayan (kişi) (orada artık). İlgisiz. Eksik. Yoklamada bulunmayan. Devamsız. Bulunmamak. Namevcut.

 

Nope synonyms : unseemlier, benefactions, plan, the impossible, unlikelier, unlikeliest, thumbs down, auspiciousness, benefaction, trust, unseemly, usefulness, go for, prosperity, does not exist, benevolence, nonexistent, nix, lacking, nixed, no deal, good, na, away, philanthropies, no dice, beneficence, nay, christ no, be after, nonexistence, nixes, thumb down.

Nope zıt anlamlı kelimeler, Nope kelime anlamı

Despair : Ümitsizlik. Ümidini yitirmek. Umudu kesmek. Umudunu kesmek. Çaresizlik. Ümidini yitirme. Umutsuzluk. Umutsuzluğa düşmek. Ümitsizliğe düşmek. Umudunu yitirmek.

Ignore : Kulak ardı etmek. Bilmemezlikten gelmek. Göz ardı etmek. Görmezlikten gelmek. Önem vermemek. Iska geçmek. Gözardı etmek. Yok saymak. Boşlamak.

Nope ingilizce tanımı, definition of Nope

Nope kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A bullfinch.