Normal nedir, Normal ne demek

Normal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun
 • Aşırılığı, eksikliği ve taşkınlığı olmama, ortalama durum.
 • Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

"Normal" ile ilgili cümle

 • "Atatürk'ün normal zamanlarda insana okşamak arzusunu veren ipek gibi saçları birdenbire yelelenirdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Düzlemsel bir eğrinin bir P noktasından geçen, eğrinin P noktasındaki teğetine dik olan doğru. (Üç boyutlu eğriler için bk. asli normal, bmormal).

Bir normalya paralel olan vektör. (...)

Dik.

Bir yüzeyin bir P noktasından geçen, yüzeyin P noktasındaki teğet düzlemine dik olan doğru. f(x,y,z) = c şeklindeki bir yüzey için normalin yönü f'nin gradientidir.

Bir doğru ya da düzleme dik olan bir doğru ya da düzlem.

İngilizce'de Normal ne demek? Normal ingilizcesi nedir?:

normal

Osmanlıca Normal ne demek? Normal Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

nâzım, tabiî

Normal anlamı, kısaca tanımı:

Normalaltı : Bir eğriye ilişkin normalin, bir doğruyu kestiği nokta ile normalin ayağı arasındaki parçanın o doğru üzerindeki iz düşümü.

 

Normal fiyat : Maliyet fiyatı.

Normalüstü : Olağan dışı.

Norm : Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, düzgü. Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü.

Normalleşme : Normalleşmek işi.

Normalleşmek : Normal duruma gelmek, normal olmak.

Normalleştirme : Normalleştirmek işi.

Normalleştirmek : Normal duruma getirmek.

Normallik : Normal olma durumu.

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı.

Düzgülü : Düzgüye uygun, normal.

Eksik : Az. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam.

Taşkın : Aşırı. Su baskını, seylap, feyezan. Taşmış bir durumda olan.

Orta : Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. İyi ile kötü arasındaki durum. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Yeniçeri Ocağında tabur. Ne uzun ne kısa, midi. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Orantı. Ne büyük ne küçük, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer.

 

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Normal amino asit : Standart amino asit.

Normal çözelti : 1 litre çözelti içinde, 1 eşdeğer-gram çözünen özdek bulunduğunu gösteren bir tür derişim ölçüsü. Normalite.

Normal dağılım : Düzgün, simetrik, çan şeklindeki dağılım. Ölçümle belirtilen değişkenlerin gösterdiği çan eğrisi şeklindeki dağılım.

Normal doğum : Türe özgü normal gebelik süresi sonunda ana ve yavru üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmadan ve yardım gerekmeden gerçekleşen doğum.

Normal dönüşüm : Oklidiyen veya unitar uzayın bir doğrusal dönüşümünün eşleniği L* olmak üzere LL* = L*L önermesini sağlayan L dönüşümü.

Normal durum : Özdeğin içinde bulunduğu O°C sıcaklık ve 1 atm. basınç koşulları. (Normal koşullar altında N.k.a kısaltmasıyla gösterilir.)

Normal düzlem :

Normal emir : Borsada bir lot ve katlarından oluşan emir.

Normal flora : Konağın belirli bir bölgesinde yerleşmiş organizmaların tümü.

Normal hata eğrisi : Bir Gauss dağılımı eğrisi.

Normal ile ilgili Cümleler

 • Normal bir insan gibi yürümek istiyorum.
 • Ali normalden daha mutlu görünüyor.
 • Bu çocuk normal bir biçimde büyüdü.
 • Bu normal bir davranış mı?
 • O tamamen normaldi.
 • Normal bir insan bu kadar acı çekemez.
 • Normal bir insanın katlanabileceğinden çok daha fazla acıya katlandım.
 • Normal bir insan gibi hissediyorum.
 • Grevden sonra tren hizmetleri normale döndü.
 • Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir.
 • Onunla normal bir ilişki kurmak istedi.
 • Normal bir kız gibi davranmıyordu.
 • Normal civanperçemi, A vitamini ve protein açısından zengindir.
 • Biz Mustafa normalmiş gibi yapamayız.

Diğer dillerde Normal anlamı nedir?

İngilizce'de Normal ne demek? : n. perpendicular; vertical; regular, usual

adj. regular; standard; usual, common

adj. normal, regular, standard, common, ordinary; perpendicular, vertical

Fransızca'da Normal : kurallı, normal, olağan

Almanca'da Normal : adj. gesund, normal

Rusça'da Normal : n. нормальность (F)

adj. нормальный