Normalities türkçesi Normalities nedir

Normalities ingilizcede ne demek, Normalities nerede nasıl kullanılır?

Abnormalities : Olağandışılık. Anormallik. Anomaliler.

Conotruncal abnormalities : Embriyonel dönemde konotrunkal septumun normal dışı gelişiminden kaynaklanan yapılış bozukluğu. fallot dörtlü serisi hayvanlarda görülen konorektal anomalisinin tek örneğidir. Konotrunkal anomaliler.

Normality : Dikeylik. Düzgülere uygunluk ya da düzgülü olma durumu. Biyoloji, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Olağanlık. Düzgünlül. Düzgünlük. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin eşdeğer gram sayısı, normal çözelti, normal konsantrasyon, n. Normallik. Düşeylik. Bir litre çözeltide, solutun grama eşit ağırlığının sayısı şeklinde ifade edilen bir çözeltinin yoğunluğu.

Asymptotic normality : Sonuşurda olağanlık. Yanaşık normallik. Asimptotik normallik. Sonuşurda gaussluk.

Convergence to normality : Normalliğe yakınsama.

Temporary abnormality : Geçici anormallik.

Subnormality : Zeka geriliği. Subnormalite.

Lomnicki jarque bera test for nonnormality : Lomnicki-jarque-bera normaldışılık sınaması.

Sexual abnormality : Cinsel sapkınlık. Cinsel anormallik. Seksüel hastalık türü.

 

Foetal abnormality : Anomali. Fetal anomali.

İngilizce Normalities Türkçe anlamı, Normalities eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Normalities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Impartialness : Adillik. Adaletlilik. Önyargısızlık. Adalet. Kurallara uygunluk. Dürüstlük. Nesnellik. Objektiflik. Doğruluk.

Verticality : Dikeysellik. Dikey olmak durumu. Dümdüz aşağı ve yukarı yönlü olma durumu. Düşeysellik. Dik olma durumu.

Aplombs : İrade gücü. Tutarlılık. Kendini tutma. Soğukkanlılık. Kendine güvenme. Kendine fazla güvenme. Kendine güven. Dimdik durma. Denge.

Observance : Yapma. Gelenek. Uyma. Töre. Tarikat kuralı. Gözetim. Ayin. Görenek. Riayet.

Ceremony : Dini tören. Protokol. Ayin. Merasim. Dinsel tören. Tören. Nezaket kuralları. Mevlit. Birçok kuttörenin herhangi bir nedenle bir araya gelmesi sonucu kurallara uygun bir biçimde dinsel ya da toplumsal amaçlar için düzenlenen toplantı.

Slickness : Parlaklık. Kaypaklık. Kayganlık. Alavere dalavere. Aldatıcılık. Kurnazlık. Pürüzsüzlük.

Ordinariness : Sıradanlık. Bayağılık. Aleladelik. Olağan olma. Olağan olma durumu.

Perpendicularity : Diklik.

Normal concentration : Normal konsantrasyon.

Smoothness : Akıcılık. Yumuşaklık. Düzlük. Tatlılık. Pürüzsüzlük. Kayganlık. Yüzey düzgünlüğü.

Normalities synonyms : ceremonial occasion, ceremonial, nattiness, orthogonality, evenness, normalcy, normal solution, normality, aplomb, formality, verticalness, balancing, flatness, sleekness, equability, regularities, regularity, silkiness, normalcies, neatness.