Nostalji nedir, Nostalji ne demek

Nostalji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, geçmişseverlik, gündedün
  • Değişime karşı duyulan korku sonucu geçmişe sığınma duygusu, geçmişseverlik, gündedün.

"Nostalji" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Geçmişi özlemle, nostalji ile ananı ise nedense daha bir doğal karşılarlar." - H. Taner

Nostalji hakkında bilgiler

Nostalji geçmişteki mutlu bir ana duyulan özlemdir. Yunanca νόστος (geliş) ve ἄλγος (acı) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Kavram Erken Çağdaş Dönemde melankolinin türevi olarak düşünülmüş ve romantik yazında sıkça kullanılmıştır.

Nostalji ile ilgili Cümleler

  • Nostaljik anlarda biz neredeyse sürekli olarak çocukluğu düşünme eğiliminde olabiliriz.
  • Nostaljik hissediyordum.
  • Sürekli nostaljik düşüncelerin içinde kayboluyor.

Nostalji tanımı, anlamı:

Geçmiş : Geçme işini yapmış. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Çürümeye yüz tutmuş.

Özlem : Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmek işi.

 

Nostalji uyandırmak : Özlem duygusu canlandırmak.

Nostaljik : Nostalji ile ilgili, nostalji özelliği taşıyan.

Kalan : Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Artan, mütebaki. Bir çıkarmanın sonucu. Kalma işini yapan.

Güzellik : Güzel olan bir kimsenin niteliği. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey. Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün.

Duygu : Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Duyularla algılama, his. Önsezi. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.

Duygun : Duyarlı.

Baskın : Sertlik, zorluk bakımından üstün. Kısa süreli, beklenmedik saldırı. Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. Su basması, sel. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, başat, hâkim, dominant. Ansızın çıkagelme.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Geçmişseverlik : Nostalji.

Mutlu : Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, saadetli, bahtiyar, berhudar. Mutluluk veren.

Diğer dillerde Nostalji anlamı nedir?

İngilizce'de Nostalji ne demek? : n. nostalgia

Fransızca'da Nostalji : nostalgie [la]

Almanca'da Nostalji : n. Nostalgie

Rusça'da Nostalji : n. ностальгия (F)

adj. ностальгический