Numbering plan türkçesi Numbering plan nedir

  • Numaralandırma planı.

Numbering plan ingilizcede ne demek, Numbering plan nerede nasıl kullanılır?

Numbering : Nesnelere sayılar verme ya da nicelikleri sayıyla gösterme. Numaralandır. Sayılama. Numara verme. Numaralama. Numaralandırma. Numarataj.

Plan : Planlamak. Tasar. Kasarı. Bir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütünü. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası. bk. kalkınma planı. Plan kurmak. Düzenlemek. Kurmak. Coğrafya, iktisat, madencilik alanlarında kullanılır. Niyet.

Numbering machine : Sayılayıcı. Numaralama makinesi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Boş film üzerine belirli aralıklarla kenar sayıları basan aygıt.

Numbering scheme : Numaralama yöntemi. Numaralandırma yöntemi.

Numberings : Numaralandırma. Numaralama. Numaralandır. Numara verme. Numarataj.

Abortive plan : Suya düşmüş plan. Başarılı olamamış plan.