Numerik nedir, Numerik ne demek

Numerik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Sayısal
  • Sayı bakımından.

Numerik anlamı, tanımı:

Sayısal : Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav). Sayı ile ilgili, sayıya dayanan, numerik, dijital.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi.

Sayı : Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.

Bakımından : -e göre. Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından.