Obis türkçesi Obis nedir

  • Zenci büyüsü.
  • Japon kadın ve çocuklarının kimono üstüne bağladıkları enli kuşak.

Obis ingilizcede ne demek, Obis nerede nasıl kullanılır?

Martin frobisher : Baffin adası'nı keşfeden ve ölümünden sonra frobisher körfezi'ne ismi verilen ingiliz denizci. Sir martin frobisher (1535-1594).

Microbistatic : Mikrobistatik. Üremeye engel olan maddelere verilen genel ad.

Robison ester : Glikoz-6-fosfat. Robisonesteri.

Obi : Japon kadın ve çocuklarının kimono üstüne bağladıkları enli kuşak. Zenci büyüsü.

Obit : Ölüm ilanı. Cenaze veya yas duyurusu. Ölüm tarihi. Kısa biyografi içeren ölüm bildirisi.

Obituary : Vefat ilanı. Anma yazısı. Ölüm. Birinin ölümüne ait. Bir ölü hakkında yazılan kısa biyografi. Ölüm ilanı.

Acarophobia : Küçük parazitlerden ve kaşınmadan korkma. Akar, böcek ve solucan gibi küçük canlılardan korkma durumu. Patolojik olarak cilt parazitlerinden korkma (psikiyatri). Kaşınma korkusu. Akarofobi. Akarafobi.

Acrophobia : Yükseklik korkusu. Yüksekten korkma. Akrofobi. Yükseklik fobisi.

Obiter dictum : Hakimin gayri resmi beyan edilmiş fikri. Rasgele söz. Önemsiz uyarı. Kanaat. Tali gerekçe. Müşahede. Görüş. Mütalaa. Mahkemeye sunulan konu ile doğrudan bağlantılı olduğu kararlaştırılmış olmayan yasal kararın bir parçası.

 

Obituarist : Ölüm ilanları yazan kimse. Yaslı kimse. Matemli kimse.

İngilizce Obis Türkçe anlamı, Obis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Department of the treasury : Hazine umum müdürlüğü. Hazine bakanlığı.

Voodooing : Büyülemek. Büyü. Vodu. Put. Zenci büyücü. Voodoo. Vudu büyüsü.

Federal agency : Devlet müessesesi.

Office : Atölye. Makam. Hizmet. Dini tören. Ticarethane. Memuriyet. Sorumluluk. Görev. Ofis. Vazife.

Voodoo : Büyü dini. Put. Büyü. Vodu. Büyülemek. Zenci büyücü. Vudu büyüsü.

Treasury : Maliye dairesi. Bilgi hazinesi. Bilgi hazinesi (kitap). Vezne. Devlet gelirlerinin toplandığı ve giderlerinin yapıldığı kurum. altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını. gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Hazine (devlet). Devletin para işlerini yürüten ve düzenleyen kuruluş. Devlet hazinesi. Maliye bakanlığı (abd). Maliye.

Ic : Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Anladım! (internet kısaltması). Tümleşik devre. Ic. Aha!. Soluk alma kapasitesi. Dinlenme durumunda normal bir soluk vermeden sonra en zorlu bir soluk almayla akciğerlere alınan hava hacmi, ıc, inspirasyon kapasitesi. solunum hacmiyle soluk alma yedek hacmi toplamına eşittir. Jeton düştü. Anlıyorum. İnspirasyon kapasitesi.

Obis synonyms : elisha graves otis, office of intelligence support, government agency, national intelligence community, united states intelligence community, intelligence community, united states treasury, obeahs, obe, obi, voodooed, bureau, treasury department, agency, authority, obeah, voodoos.