Obiter dictum türkçesi Obiter dictum nedir

  • Önemsiz uyarı.
  • Tali gerekçe.
  • Rasgele söz.
  • Mahkemeye sunulan konu ile doğrudan bağlantılı olduğu kararlaştırılmış olmayan yasal kararın bir parçası.
  • Görüş.
  • Kanaat.
  • Mütalaa.
  • Müşahede.
  • Hakimin gayri resmi beyan edilmiş fikri.

Obiter dictum ingilizcede ne demek, Obiter dictum nerede nasıl kullanılır?

Obiter : Bu arada. Konu açılmışken.

Dictum : Görüş. Vecize. Atasözü. Mütalaa. Özdeyiş. Resmi açıklama. Hüküm. Müşahede. Darbımesel. Kanaat.

Interdictum : Yasak. Yasaklama. Zilyedliğin korunması için açılan dava olmayan kanun yolu.

İngilizce Obiter dictum Türkçe anlamı, Obiter dictum eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obiter dictum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Convictions : İnanç. Suçlu bulma. Haklı olma. İnanma. Mahkumiyet.

Modesties : Gösterişsizlik. Ilımlılık. Utanç. Ar. Tevazu. Alçakgönüllülük. Haya. İffet. Alçak gönüllülük.

Dictums : Vecize. Resmi açıklama. Hüküm. Özdeyiş. Atasözü. Darbımesel.

Conviction : Kanı. İnanma. İnanç. Sağlam ve samimi inanç. Hüküm giydirme. Suçlu bulma. Fikir. Haklı olma. Mahkumiyet.

Avis : Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri. Kuş. Bir kadın adı. Avis.

Knowledge : Anlama. Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı. Malumat. Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. gelenek, görenek. Haber. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bilgi dağarcığı. İrfan. Bili.

 

Feeling : Kanı. Duyma. İzlenim. Canlı. Farkında olma. Duyarlık. Hassasiyet. Duygusal.

Conception : Algılanma biçimi. Gebe kalma. Başlangıç. Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı. Fikir. Kavrama, anlama yetisi. görüş, anlayış. Kavrama. Döllenmiş yumurtanın döl yatağına ulaşması, gebelik sürecinin başlaması, gebeliğin ana tarafından tanınmaya başlaması, konsepşın. Düşünce.

Apprehensions : Zan. Korku. Anlayış. Kaygı. Endişe. Tutuklama. Algı. Vehim. Kavrama.

Reading : Bilgililik. Bilimsel düşünce. Okunuş. Okuma. Okunacak metin. Konferans. Mana. Yorum. Okumuşluk.

Obiter dictum synonyms : assess, common ground, observation, aspects, concept, case, contentment, cases, argument, belief, attitude, contention, persuasion, apprehension, aspect, idea, concepts, arguments, opinion, scopy, persuasions, dictum, modesty.