Objektif nedir, Objektif ne demek

Objektif; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Nesnel, subjektif karşıtı
 • Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi.

"Objektif" ile ilgili cümle

 • "Fotoğrafta, annemle babamın objektife bakışlarından, onu kendilerine çeviren kimseden hoşlandıkları anlaşılıyor." - A. Ağaoğlu
 • "Bunu ben objektif bir haber diye yazıyorum." - N. Hikmet

Kimya'daki anlamı:

Fotograf makinelerindeki mercekler.

1.Mikroskopta, numuneye yakın olan mercek.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: nesne merceği]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Işık mikroskobunda dokuların büyük görüntüsünü elde etmeye yarayan mercek parçası.

İngilizce'de Objektif ne demek? Objektif ingilizcesi nedir?:

objective

Objektif anlamı, tanımı:

Objektif olmak : Nesnel olmak. tarafsız davranmak.

Balıkgözü objektif : Normal objektiflerden çok daha geniş açıyı alan ve görüntüyü dışbükey ayna görüntüsü biçiminde veren objektif türü.

Obje : Nesne.

Objektiflik : Nesnellik.

Nesnel : Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, objektif. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı. Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

 

Subjektif : Öznel, objektif karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Fotoğraf : Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto. Görüntü. Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.

Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Araba, otomobil. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması.

Mikroskop : Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet.

Dürbün : Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet, bakaç. Gözetleme deliği.

Objektif belirti : Hastanın bir etkisi olmaksızın hekim tarafından saptanan belirtiler, objektif semptom.

Objektif semptom : Objektif belirti.

Objektif vergi : Mükelleflerin kişisel ve sosyal durumlarına bakılmaksızın bina, arazi, gümrük ve gider vergileri gibi doğrudan doğruya alınan vergiler.

Objektif ile ilgili Cümleler

 • Hemşirelerin, hastaları hakkında objektif olmaları zordur.
 • Objektif olmak gerekirse ben de öyle düşünüyorum.
 • Değerlendirme her zaman objektif değildir.
 • Sen sadece objektif olmaya çalışıyordun.
 • Metinler hiç objektif değiller.
 • Ali objektif görünüyor.
 • Tamamen objektif olmayabilirim.
 • Sadece objektif kal.
 • Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak.

Diğer dillerde Objektif anlamı nedir?

İngilizce'de Objektif ne demek? : adj. objective, even handed, clinical, practical

n. objective, object glass, lens

Fransızca'da Objektif : objectif [le]

Almanca'da Objektif : n. Objektiv

adj. objektiv

Rusça'da Objektif : n. объектив (M)

adj. объективный