Obvention türkçesi Obvention nedir

  • Nadir olan bir şey.
  • Beklenmedik durum (özellikle beklenmedik ödeme veya ücret).

İngilizce Obvention Türkçe anlamı, Obvention eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Obvention ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Communicating : Bilgi aktarma faaliyeti ile ilgili. İlbağ. İlişki kurma. Tebliğ.

Remonstrance : Serzeniş. Şikayet. Yakınma. İtiraz. Sitem. Uyarı. Paylama. Protesto.

Creation : Ortaya bir yapıt koyma. Acun. Yaradılış. Evren. Alem. Hilkat. Yaratım. Atama. Yaratı. İcat.

Expostulation : İtiraz. Dosça tenkit. Sitem. Uyarma. Eleştiri. Dostça uyarı.

Innovation : Değişiklik. Varolan bilgi birikiminden yola çıkılarak daha gelişmiş, daha kaliteli, daha işlevsel yeni ürünler, üretim süreçleri, örgütlenmeler ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi. Yenilenme. Bidat. Yenilik. Yeni metot veya alet. Yenileşim. Yeni usul. Buluş. Yeni metod.

Remonstration : İtiraz etme. Protesto.

Communication : Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi. bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi. İletişim. İrtibat. Tebliğ. Ulaşım. Kominikasyon. Haberleşme. Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü vb. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci. Bir bilginin, bir haberin, bir niyetin, bir konuşmanın ilkel veya gelişmiş bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması. dil en önemli iletişim aracıdır. Komünikasyon.

 

Obvention zıt anlamlı kelimeler, Obvention kelime anlamı

Obvention antonyms : uncreativeness.

Obvention ingilizce tanımı, definition of Obvention

Obvention kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An incidental advantage. That which happens casually. An occasional offering. The act of happening incidentally.