Oedipean complex türkçesi Oedipean complex nedir

  • Odip kompleksi (medikal tıp terimi).
  • Erkek çocuğun annesini babasından kıskanması.

Oedipean complex ingilizcede ne demek, Oedipean complex nerede nasıl kullanılır?

Oedipean : Oedipus ile ilgili (yunan mitolojisi). Oedipus kompleksi ile ilgili (psikoloji terimi).

Complex : Karışık şey. Site. Karmaşa. Çok parçalı. Bileşik şey. Güçlük. Saplantı. Yalın olmayan.2- çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan bir yükün ya da bileşik. Çeşitli öğelerden oluşan karma bütünlük ya da bileşenlerini amaçlı bir birlik içinde toplayan örüntü. Mürekkep.

Activated complex : Kimyasal tepkimelerin oluşumunda, tepkenlerden ürünlere geçerken oluştuğu öngörülen aradurum bileşiği. Aktifleşmiş kompleks. Etkinleşmiş karmaşık. Tepkime sonuçlanmadan önce, tepkinlerin birbirine kısa süre için bağlanarak aldıkları varsayımlı durum. Etkinleşmiş kompleks. Etkinleştirilmiş kompleks. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Etkinleştirilmiş karmaşık. Aktif kompleks.

Apartment complex : Apartman.

Apical complex : Apicomplexa alt şubesinde bulunan protozoonların yaşam sikluslarının kimi evrelerinde bulunan, polar halka, konoit, mikronem, roptri ve subpelliküler mikrotubullerden meydana gelmiş, konak dokusuna tutunma ve giriş fonksiyonlarından sorumlu ultrastrüktürel ön organellerin birleşimi. Apikal kompleks.

Building complex : Binalar kompleksi. Site. İnşaat kompleksi.