Oedipus riddle türkçesi Oedipus riddle nedir

  • Oedipus bilmecesi.
  • Oedipus'un, sphinx'in sorusunu "bebek, ergin insan ve yaşlı" biçiminde doğru olarak yanıtladığı "sabahları dört, öğleleri iki, akşamları üç ayak üzerinde yürüyen nedir?" biçimindeki bilmece, bk. oedipus.

Oedipus riddle ingilizcede ne demek, Oedipus riddle nerede nasıl kullanılır?

Oedipus : Odip (mitoloji terimi). Grek masallarına göre babasını öldürerek annesiyle evlenen thebes kralı. bk. oedipus bilmecesi. Oedipus.

Riddle : Muamma. Bulmaca. Üstü kapalı konuşmak. Toplantılarda, bireylerin bir eğitim, öğretim, eğlence ve ussal gelişim aracı olarak, geleneksel yöntemler uyarınca, birbirlerine sorarak yanıt istedikleri nesne, canlı ya da doğaüstü varlıklarla ilgili evrensel soru tipine verilen ad. (uzun bir evrimin izlerini taşıyan bilmecelerin temeli çözümlenebilir bir yapıya dayanmaktadır. bu nedenle bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, tersine çevrilerek, değiştirilerek açıklanmaktadır.) bk. oedipus bilmecesi, kutsal kitap bilmecesi, yapma bilmece, koşuklu bilmece, gerçek bilmece. Delik deşik etmek. Elemek. Kalburdan geçirmek. Bilmecenin cevabını söylemek. Kalbura çevirmek. Sırrını çözmek.

Oedipus complex : Oedipus kompleksi. Odip kompleksi (medikal tıp terimi). Erkek çocuğun annesini babasından kıskanması.

Oedipuses : Odip (mitoloji terimi).

Art riddle : Sanat bilmecesi. Yazarların yazdığı, kişilerin uydurduğu halk ürünü olmayan bilmeceler, bk. yazınsal bilmece, bilgin bilmecesi, krş. halk bilmecesi.

Be on the griddle : Zor durumda olmak.