Oesophagitis phlegmonosa türkçesi Oesophagitis phlegmonosa nedir

  • Yemek borusunun flegmonöz yangısı.
  • Özofagitis flegmonoza.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Oesophagitis phlegmonosa ingilizcede ne demek, Oesophagitis phlegmonosa nerede nasıl kullanılır?

Oesophagitis : Yemek borusu yangısı. Yemek borusu iltihabı. Yemek borusu mukozasının kimyasal, sıcak, iyonize radyasyon, elektrokimyasal reaksiyonlar ve çeşitli yaralayıcı etkiler sonucu yüzeysel veya derin yangısı, özofagitis, özofajit. Özofajit. Özofagitis. Özofagutus. Özefagus yangısı. Yemek borusu mukozasının yangısı.

Oesophagitis simplex : Özofagitis simpleks. Yemek borusunun basit yangısı.

İngilizce Oesophagitis phlegmonosa Türkçe anlamı, Oesophagitis phlegmonosa eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Oesophagitis phlegmonosa ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdomen : Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde).

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Oesophagitis phlegmonosa synonyms : abdominal palpation, a dna, a band, abattoir, abdominal pain, a clay.