Of course türkçesi Of course nedir

Of course ile ilgili cümleler

English: What a question! Of course I love him.
Turkish: Ne biçim bir soru! Tabii ki seviyorum onu.

English: Ali loves his children, of course.
Turkish: Ali elbette çocuklarını sever.

English: "And what color do you want, white or black?" "Black, of course."
Turkish: "Peki hangi rengi istiyorsun, beyaz mı yoksa siyah mı?" "Elbette siyah."

English: Ali was mistaken, of course.
Turkish: Ali elbette hatalıydı.

English: It's a living being, so of course it shits.
Turkish: O bir canlı, dolayısıyla doğal olarak sıçıyor da.

Of course ingilizcede ne demek, Of course nerede nasıl kullanılır?

Of : -nin. In. Nin. -nın. -den. Li. İle ilgili. -li. -dan. Yüzünden.

Course : Koşturmak. Sürgün avına çıkmak. Süreç. Atletizm, eğitim alanlarında kullanılır. Köpekle kovalamak. Seyir. Kurs. Akış. Sıralama. Dizi.

A matter of course : Kaçınılmaz son. Beklenen son.

As a matter of course : Elbette ki. İşin doğası gereği. Tabii olarak. Doğal olarak. İşin gereği. Kendiliğinden. Gayet tabii olarak. Gayet tabii. Görev gereği. Görev icabı.

Change of course : Rota değişimi.

Matter of course : Tabii bir şey. İşin doğal gidişine. Belli sonuç. Olağan iş. Kaçınılmaz son. Kaçınılmaz sonuç.

 

Of a certain age : Belli yaştaki. Belli bir yaşta. Gençliği solmuş. Yaşını başını almış. Belirli bir yaşa gelmiş. Çok genç değil. Çok genç olmayan. Belli bir yaşa gelmiş.

İngilizce Of course Türkçe anlamı, Of course eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Of course ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Damn well : Pekala. Çok iyi. Kesinlikle.

Unaffected : Etkilenmemiş. Etkisiz. Yapmacıksız. Doğal. Bozulmamış. İçten. Değişmemiş.

Clearly : Açık seçik. Düpedüz. Açık açık. Açık bir biçimde. Kesinlikle. Apaçık. Açıklıkla. Açıkça. Anlaşılır biçimde.

Ay aye : Muhakkak. Evet.

Indigenous : Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi. bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması. Bir yerde doğal olarak yetişen. Yerli. Fıtri. İçkaynaklı. Doğal. Yöreye özgü. Özgü.

Beyond doubt : Su götürmez. Söz götürmez. Şüphe götürmez.

And no mistake : Kesinlikle. Muhakkak. Su götürmez. Öyle olduğu kesin.

Beyond controversy : Kesinlikle. Tartışılamaz. Tartışmasız. Tartışma götürmez.

Certainly : Bal gibi. Tabi. Muhakkak. Kesinlikle. Yakinen. Baş üstüne.

Doubtless : Herhalde. Kesinlikle. Hiç kuşku yok ki. Vesvesesiz. Kesin. Muhtemelen. Muhakkak.

Of course synonyms : assuredly, beyond all question, you bet, indubitable, decisive, naturals, no doubt, beyond a shadow of doubt, for certain, definitely, make sure of, quite so, natural, certain, doubtlessly, easily, all right, absolutely, sure, decided, aye, decidedly, as sure as a gun, admittedly, beyond question, beyond any doubt, naturally, for sure, by all means, precisely, natch, rather, be my guest.