Okyanus mavisi nedir, Okyanus mavisi ne demek

  • Koyu mavi
  • Bu renkte olan.

Okyanus mavisi anlamı, kısaca tanımı:

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Mavi : Bu renkte olan. Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Koyu mavi : Bu renkte olan. Mavinin bir veya birkaç ton koyusu.

Koyu : Derin, hararetli. Aşırı (davranış, düşünce vb.). Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı. Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.