Olağanüstü bütçe gideri nedir, Olağanüstü bütçe gideri ne demek

Olağanüstü bütçe gideri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Olağanüstü bütçenin giderleri.

Olağanüstü bütçe gideri kısaca anlamı, tanımı

Gide : Koyunları kovalama ünlemi

Olağanüstü bütçe : Olağan bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanan ve kabul edilen, her yıl tekrarlanmayan ve olağanüstü nitelik taşıyan harcama ve gelirleri gösteren özel bir bütçe.

Bütçe : Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılmış olan harcamalar.

Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

Olağanüstü : Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade. Harikulade. Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade.

Giderler : Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yapılan ödemeler.

Diğer dillerde Olağanüstü bütçe gideri anlamı nedir?

İngilizce'de Olağanüstü bütçe gideri ne demek ? : extraordinary budget expenditures, exceptional budget expenditures, abnormal budget expenditures