Olağanlık nedir, Olağanlık ne demek

  • Olağan olma durumu

Bilimsel terim anlamı:

Olağan dağılım gösterme durumu.

İngilizce'de Olağanlık ne demek? Olağanlık ingilizcesi nedir?:

normality

Olağanlık tanımı, anlamı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

Olma : Olmak işi.

Olağanlık sınaması : (İstatistiksel sınamalar) Bir gözlemler kümesinin, olağan dağılım gösteren bir evrenden rasgele örneklemeyle elde edilip edilmediğini anlamak için kullanılan sınama.

Diğer dillerde Olağanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Olağanlık ne demek? : n. normality

Fransızca'da Olağanlık : contingence [la], fréquence [la]

Rusça'da Olağanlık : n. заурядность (F)